Uutinen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Terveys- ja hyvinvointialat
Suomessa väestörakenne vanhenee ja väestön ikääntyessä vanhustyön tarve lisääntyy. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteita uudistettiin, jotta koulutus vastaisi aiempaa paremmin alalla jo tunnistettuihin ja myös lähitulevaisuudessa ennakoituihin osaamistarpeisiin. Uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen.
Kuvituskuvassa pulssimittari vanhuksen sormessa

Uudella vanhustyön erikoisammattitutkinnolla vastataan iäkkäiden hoidon ja palvelujärjestelmän nykyisiin ja lähitulevaisuuden osaamistarpeisiin. Esimerkiksi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat huolehtimaan ikääntyneen väestön terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tuesta. Vanhustyön erikoisammattitutkinto tarjoaa palveluntuottajille yhden tavan vahvistaa henkilöstön osaamista vanhusten toimintakyvyn arvioinnissa, tukemisessa ja seurannassa.

Laajaa ja monimuotoista vanhustyön osaamista on tutkinnossa koottu neljäksi osaamisalaksi. Tutkinnon suorittaja voi keskittyä ikääntyneiden palveluohjaukseen, muistioireisten ja muistisairaiden elämän tukemiseen, ikävalmennukseen tai elämän loppuvaiheen hoitotyöhön.

Uusi tutkinto tuottaa osaamista vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin ja tutkinnon osia voidaan hyödyntää laajasti. Esimerkiksi palliatiivisen hoitotyön, saattohoidon sekä muistityön osaamiselle on kysyntää myös laajemmin kuin perinteisessä vanhustyössä.

 

Tutkintonimikkeet työelämää varten

Jatkossa vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneet saavat käyttöönsä tutkintonimikkeen. Tutkintonimikkeellä halutaan vahvistaa tutkinnon tunnettuutta työelämässä sekä tuoda esille tutkinnon suorittaneen osaamista. Suoritetun osaamisalan mukaan tutkintonimike on 

  • ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)
  • muistihoitaja (EAT)
  • ikävalmentaja (EAT) tai
  • saattohoitaja (EAT).

 

Uudet perusteet voimaan 1.1.2021

Uudet vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.1.2021.  Vielä syksyn 2020 ajan voimassa olevilla perusteilla aloitetut tutkinnot voi suorittaa loppuun 31.12.2024 asti.

Ikäkkäiden palveluissa arvioidaan työskentelevän 50 000 hoitajaa.  Väestön ikääntyminen, työnantajia sitovat henkilöstömitoitukset sekä hoitohenkilöstön eläköityminen luovat tarpeen lisätä hoitohenkilöstön määrää. On arvioitu, että vuonna 2030 vanhustyössä tarvitaan noin 80'000 hoitajaa. Keinoina vastata suureen henkilöstömäärän lisäykseen ovat palvelurakenteen uudistukset ja osaavan työvoiman koulutusmäärien lisääminen.  

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on suunnattu erityisesti sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tutkinto tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydennyskouluttautumiseen ikääntyvien kanssa työskenteleville.  Vanhustyön erikoisammattitutkintoa voi hakeutua suorittamaan ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjiin ja tiedustella jatkuvan haun mahdollisuutta.

 

Lisätietoa