Uutinen

VET Excellence Awards -palkinnon voittaneessa tutkimushankkeessa kehitetään ammatillista koulutusta fysiologisen datan avulla

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Opetus ja ohjaus Oppimisympäristö
Marraskuussa vietetyn Euroopan ammattitaitoviikon päätöstapahtumassa Berliinissä 13.11.2020 jaettiin VET Excellence Awards -palkintoja useassa eri kategoriassa. VET Researcher -kategoriassa palkinnon sai Jyväskylän yliopiston tutkimushanke ”Technology Enhanced Learning”. Tämä palkinto jaetaan tunnustuksena tutkimushankkeelle, joka edistää innovatiivisella tavalla joko digitaalisuutta tai kestävää kehitystä Euroopan komission vuosille 2019-2024 asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Technlogy Enhanced Learning

Professori Raija Hämäläisen vetämässä monitieteisessä hankkeessa oppimistapahtumia tutkitaan uudenlaisilla teknologisilla menetelmillä. Tavoitteena on kehittää opetusta ja tehostaa oppimista teknologista dataa hyödyntämällä. – Taustalla on kymmenen vuotta sitten Jyväskylän ja Äänekosken ammattiopistojen kanssa tehty yhteistyö, jossa kehitettiin virtuaalisia pelisovelluksia vaarallisten työtehtävien harjoittelemista varten, Hämäläinen kertoo. Virtuaalista oppimista voidaan käyttää hyväksi myös esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan, miten eri alojen ammattilaiset toimivat yhdessä.  – Esimerkiksi rakennustyömaalla monet pulmakohdat liittyvät tähän. Digitaalisissa oppimisympäristöissä voidaan katsoa, miten tätä voidaan kehittää. 

Parhaillaan tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Finnairin kanssa. Projektissa kerätään lentäjien silmänliikedataa ja analysoidaan, mihin työkokemukseltaan eri tasoisten lentäjien katse kohdistuu. – Eri ammateissa tullaan hyödyntämään fysiologista dataa, jotta ymmärretään paremmin oppimisprosesseja ja pystytään sitä kautta kehittämään alan koulutusta, Hämäläinen kertoo. – Sykevälivaihteludatan ja haastattelujen avulla pyritään ymmärtämään, mitä oppimistilanteessa itse asiassa tapahtuu. Yksi käytännön esimerkki on, miten vaikkapa sairaanhoitaja toimii stressaavassa tilanteessa. – Tätä tietoa toivon mukaan sovelletaan koulutuksessa tulevaisuudessa. 

Oppimisprosessien ymmärtäminen ja tämän tiedon huomioiminen opetuksessa lisää myös koulutuksellista tasa-arvoa. – Tulevaisuudessa tullaan varmasti yhä useampien ammattien kohdalla hyödyntämään tällaista dataa. Sen avulla ymmärretään, millaisia ovat teknologiset tarpeet siellä taustalla. 

Keskeinen kysymys on myös se, miten teknologia muuttaa eri ammattien osaamistarpeita. Työelämä vaatii nyt aivan erilaista osaamista kuin aikaisemmin. – Huolestuttavaa on, että ammatillisen koulutuksen saaneiden teknologiset ongelmanratkaisutaidot ovat alle eurooppalaisen keskitason. Tällä osaamisalueella on osaamispuutteita, joihin tulee koulutuksen kehittämisessä reagoida. Jotta tähän pystytään, vaaditaan kykyä ymmärtää oppimisprosesseja, jotka tapahtuvat, kun toimitaan teknologisessa ympäristössä.  

Ammatillisen koulutuksen lisäksi Technology Enhanced Learning -hankkeessa tutkitaan oppimisprosesseja kaikilla koulutusasteilla. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat monitieteisiä ja innovatiivisia, ja siksi ryhmän työ on kansainvälisestikin uraauurtavaa.