Uutinen

Vinkkejä ulkona oppimiseen

Opettajat ja kasvattajat Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus Koronavirus Opettajat ja kasvattajat
Koronavirusepidemian aikana opetusryhmille ja oppijoille järjestettävät retket lähikohteisiin ja luonnossa liikkuminen ovat suositeltavia. Lähiympäristö ja -luonto tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia oppimiskokonaisuuksien ja oppiaineiden mukaiseen opiskeluun. Tutustu Ulko-opet ry:n keräämiin vinkkeihin, joilla pääset ulkona opettamisessa alkuun.
Kuvituskuva: Lapset syövät eväitä retkellä

Mappa.fi

Mappa.fi on ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki. Palvelua ylläpitää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.

Tutustu materiaalipankin valmiisiin teemareppuihin.

Suomen Ladun vinkit

Suomen Ladun sivuilta löydät vinkkejä niin varhaiskasvatuksen ja koulujen ammattilaisille kuin perheille, opetukseen ja vapaa-aikaan. Suomen Latu on liikuttamiseen ja ulkoilijoiden edunvalvontaan keskittynyt ulkoilujärjestö.

Ulkoluokka.fi -materiaalit

Loikkaa ulkoluokkaan on opettajille tehty opas ulkona opettamiseen. Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut ulkona opettavia opettajia, alan tutkijoita, kouluttajia ja ulkona oppimista tukevia tahoja.

Ulkoluokka-leikkikorteissa on opettavaisia leikkejä ulko-opetukseen. Leikit soveltuvat esikoulusta yläkouluun. Saat ladattua palvelusta leikkikortit ja lajikortit. Palvelua ylläpitää SYKLI, joka on kestävän kehityksen ammattitaidon rakentamiseen erikoistunut valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos.

Ilokasvaaulkona.fi on kerännyt varhaiskasvatukselle leikkejä ja tehtäviä, joissa hyödynnetään ulkoluokka-lajikortteja.

Luontoon.fi

Ulko-opetukseen liittyviä Facebook-ryhmiä ja -sivuja

Vinkkejä ja vertaistukea löydät myös Facebookissa. Tutustu esimerkiksi seuraaviin ryhmiin ja sivuihin.