Uutinen

Vipunen-tilastopalveluun nopeasti päivittyvää tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Tilastot
Ammatillisen koulutuksen tilastoraportointi siirtyi askeleen kohti nykyhetkeä, kun Vipunen-tilastopalveluun lisättiin uudenlainen, kuukausittain päivittyvä raporttityyppi. Alkuvaiheessa raportit keskittyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien lukumääriin.
Kuvituskuvassa nuori mies lukee kirjastossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistä Vipunen-tilastopalvelua on vahvistettu uudella, kerran kuukaudessa päivitettävällä raporttityyppillä. Netto-opiskelijamääriä seuraava raportti kokoaa tiedon ammatillisen koulutuksen keskimääräisistä päiväkohtaisista opiskelijamääristä.

Vuoden netto-opiskelijamäärä tarkoittaa, että vuoden kunkin päivän opiskelijat lasketaan yhteen ja jaetaan vuodessa olevien päivien määrällä. Näin netto-opiskelijamäärä kuvaa tarkasti vuoden keskimääräistä opiskelijavolyymia ja täydentää kalenterivuoden opiskelijamäärätietoa, johon lasketaan kaikki kyseisenä vuonna, opiskelun kestosta riippumatta, opiskelemassa olleet.

Uusimmat tiedot netto-opiskelijamääristä ovat tämän vuoden toukokuulta.

Myöhemmin vuoden 2020 aikana julkaistaan päivittyvät raportit myös uusien opiskelijoiden määristä sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Lisäksi tarkoituksena on julkaista ammatillisen koulutuksen opintojen etenemistä ja keskeyttämistä kuvaavia raportteja.

Tiedot perustuvat Koski-tietovarantoon 

Vipunen-tilastopalvelun tilastot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Päivittyvien raporttien tiedot saadaan Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta.

Koski-tietovaranto sisältää  valtakunnallisia ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja, jotka ammatillisen koulutuksen järjestäjät tuottavat.  Tietovaranto sisältää myös tiedot opiskelijoiden opinto-oikeuksista. 

Vipusen tilastot koulutuksen järjestämisestä ja opiskelijoista 

Vipunen-tilastopalvelusta löytyy laajasti tilasto- ja indikaattoritietoa ammatillisesta koulutuksesta, koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta sekä laajemmin väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta​ taustasta. Analyysiraporttien tuottaminen on tapahtunut viiveellä ja haasteena on ollut löytää ajantasaista tietoa. Nopeasti päivittyvillä raporteilla pyritään vastaamaan juuri tähän tietotarpeeseen.    

 

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Pirjo Karhu, etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Vastaava asiantuntija Siru Korkala, etunimi.sukunimi(at)oph.fi