Uutinen

Virtuaalisessa yhteistyössä tärkeää on vuorovaikutuksen toimivuus

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Opetushallitus järjesti 3.12.2020 webinaarin, jossa käsiteltiin virtuaalisen yhteistyön mahdollisuuksia korkeakoulutuksen kansainvälisyyden edistämisessä. Tutustu virtuaalisen yhteistyön vinkkeihin tai katso webinaari verkossa.
Kuvituskuvassa mies ja nainen istuvat palaverissa

Virtuaalinen yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää opetusta korkeakoulujen välillä, niin kansallisesti kuin myös kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Kansainvälisessä kontekstissa toteutetut virtuaalikurssit lisäävät myös merkittävästi opiskelijoiden kotikansainvälistymismahdollisuuksia. Webinaarissa käsiteltiin käytännön toteutusta ja vuorovaikutuksen luonnetta sekä tutkimuksen että käytännön esimerkkien kautta. 

Tilaisuudessa esiteltiin tarkemmin Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston esimerkkitapaukset. Oulun yliopiston esimerkki käsitteli virtuaalisesti järjestetyn Global Education -kurssin kokemuksia sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Kurssi oli osa Sustainability in Development -opintokokonaisuutta, jonka toteutuksesta vastasivat UniPID-verkoston jäsenyliopistot. Opetuksen kieli on englanti ja kursseille osallistuu suomalaisten opiskelijoiden lisäksi paljon ulkomaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Kurssin vuorovaikutusta monikulttuurisessa kontekstissa tutkinut Tukholman yliopiston palkittu graduntekijä, oli mukana tilaisuudessa kertomassa mm. siitä, millaisin keinoin vahvistetaan sosiaalista presenssiä virtuaalisesti toteuttavilla kursseilla.

Helsingin yliopiston esimerkki käsitteli Svenska Social- och kommunalhögskolanin vuodesta 2007 alkanutta yhteistyötä virtuaalisten kurssien järjestämisessä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa. Mukana tilaisuudessa oli myös uusiseelantilainen kumppanikorkeakoulun edustaja University of Canterburystä. Svenska Social- och kommunalhögskolanin esimerkissä käsiteltiin kattavasti myönteisiä kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksessa mm. opiskelijoiden sitouttamisen, osallistavuuden ja vuorovaikutuksen lisääjänä.

Tilaisuuden vinkit toimivaan virtuaalisen yhteistyöhön

  • Virtuaalisessa opettamisessa ja oppimisessa keskeistä on, miten saadaan vuorovaikutus toimimaan opiskelijoiden ja opettajien välillä sekä toisaalta opiskelijoiden välillä. Yksi mahdollisuus on järjestää opiskelijoiden työskentelyä pienryhmissä ja rohkeasti voi kokeilla myös sosiaalisen median hyödyntämistä osana kurssia.
  • Kukin kurssi tapahtuu aina omassa kontekstissaan (osallistujien kansalaisuus, opetettava aihe jne.) ja tämä vaikuttaa myös käytännön toteutukseen. Kontekstisidonnaisuudesta johtuen yleispätevää ohjeistusta/vinkkilistaa kaikkeen virtuaaliopetukseen on vaikeaa antaa.
  • Opiskelijakokoonpano kurssilla on aina erilainen. Jos mahdollista, niin ota tämä huomioon opetukseen liittyviä järjestelyjä ja opetusmetodeja mietittäessä.
  • Mikäli kurssia järjestetään yhdessä kv-kumppaneiden kanssa, ovat myös fyysiset tapaamiset suositeltavia, jotta saavutetaan hyvä molemminpuolinen ymmärrys yhteisestä tekemisestä ja siihen liittyvistä tavoitteista.  Tämä on tärkeä pohja yhteistyölle ja luottamukselle toimijoiden kesken.
  • Diginatiiveilla ei välttämättä ole luonnostaan osaamista toimia virtuaalisilla alustoilla ja hyödyntää sosiaalista mediaa opiskelussa, vaikka käyttävät sitä muuten. Näihin tulee siis opastaa opiskelijoita.
  • Hyvän, vuorovaikutteisen kansainvälisen virtuaalikurssin suunnittelu vaatii aikaa suunnitteluun enemmän kuin tavallisen luentokurssin suunnittelu. Myös siihen on hyvä varautua, että usein myös kurssin käytännön toteutus vie enemmän aikaa virtuaalisissa toteutuksissa.

Lisätietoa