Uutinen

Visualisoidut tilastotiedot Suomessa tehtävästä kansainvälisestä nuorisotyöstä saatavilla

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Rahoitus Tilastot
Kansainvälinen nuorisotyö on saanut oman osionsa nuorisotilastot.fi-sivustolla. Visualisointi kuvastaa kansainväliseen nuorisotyöhön ja nuorisotyön kehittämiseen tarkoitetun EU-rahoituksen jakautumista Suomessa. Sivusto vastaa nuorten parissa toimivien sekä päätöksentekijöiden tiedontarpeisiin.
Pallodiagrammi kansainvälisen nuorisotyön hankkeista jaoteltuna toimintojen mukaan
Hanketukien jakautuminen vuosina 2014–2019 toiminnoittain.

Päätöksenteon ja nuorten kanssa toimivien työn tueksi sekä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden tutkittavaksi tarkoitetulla nuorisotilastot.fi-sivustolla voi jatkossa tutustua myös Suomessa tehtävän kansainvälisen nuorisotyön tilastotietoihin. Kansainväliseen nuorisotyöhön ja nuorisotyön kehittämiseen tarkoitetun EU-rahoituksen jakautuminen Suomessa on viety sivuston uuteen osioon visuaalisesti hahmotettavassa muodossa. 

Uusi osio palvelee nuorten parissa toimivia henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten oma organisaatio tai kunta on viime vuosina satsannut kansainvälisen nuorisotyön kehittämiseen. Esimerkiksi päättäjille ja kansainvälisen toiminnan kehittämisestä vastaaville sivusto tarjoaa tiedolla johtamisen kannalta arvokasta dataa. Samalla suomalaisen nuorisotyön kentällä tehtävää kansainvälistä yhteistyötä tuodaan näkyväksi ja EU:n nuoriso-ohjelmien rahoituksen läpinäkyvyyttä lisätään entisestään.

Sivusto on interaktiivinen mutta helppokäyttöinen. Sivustolla vieraileva voi valita esimerkiksi mistä EU-rahoitusohjelmasta, ajankohdasta ja maantieteellisestä alueesta on kiinnostunut, suodattaa tilastotietoa kiinnostuksensa mukaan ja tarkastella sitten välittömästi valikoimiensa tietojen yhdistelmää valmiiksi visualisoidussa muodossa. Myös rahoitettuihin hankkeisiin tutustuminen tai vaikkapa myönnettyjen hankeavustusten suuruuksien tarkastelu on mahdollista.
 

Eniten rahoitusta saaneet toiminnot kunnittain Suomen kartalla
Karttanäkymä on yksi valittavissa olevista visualisointivaihtoehdoista perinteisten diagrammien lisäksi.

Nuorten parissa toimivan organisaation toiminnan esittelyä ja muuta viestintää tukee sivuston tarjoama mahdollisuus ladata suurin osan graafeista eri tiedostomuodoissa. Sivuston data on ladattavissa myös Excel-taulukkojen muodossa. Kielistä sivuston käyttäjä voi valita suomen, ruotsin tai englannin.

– Sivuston kehittäjän näkökulmasta julkaisua on edeltänyt monivaiheinen projekti, joka on pitänyt sisällään datan keräämistä, visuaalista toteutusta ja sivuston testaamista. Ensimmäinen sähköposti liittyen ideaan saattaa kansainvälisen nuorisotyön tilastotiedot nettiin lähetettiin jo vuonna 2017, kolme vuotta sitten, muistelee projektikoordinaattori Ieva Silinevica esitellessään projektin lopputuotoksena syntynyttä uunituoretta sivustoa. 

Nuorisotilastot.fi-sivusto on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tilastopalvelu. Nyt lisätyt kansainvälisen nuorisotyön tiedot pohjautuvat EU:n nuoriso-ohjelmien kansallisen toimiston tekemiin päätöksiin hanketuista. Toisin sanoen tiedot ovat peräisin Suomen kansallisen toimiston rahoittamien EU:n nuoriso-ohjelmien eli Erasmus+ Youth in Action ja Euroopan solidaarisuusjoukot -hankkeista vuosilta 2014–2019. 

– Näytän mun lempparin. Tässä, rakastan näitä palloja! Silinevica naureskelee eri kokoisten ja väristen ympyräkuvioiden muodostaessa ryhmittymiä, jotka kuvastavat hankerahoituksen saajia ja määriä. 

Aika jakaa projektin hedelmät laajemmalle yleisölle on koittanut. Jatkossa tiedot on myös tarkoitus päivittää sivustolle vuosittain kaikkien hakukierrosten päätyttyä ja rahoituspäätösten varmistuttua. 

– Projektille on tiedossa myös jatkoa. Tarkoitus on lisätä osio, joka kuvastaa suomalaisten osallistujien kohdemaita ja Suomeen saapuvien osallistujien lähtömaita. Toivottavasti maatiedot saadaan visualisoitua hienosti kartalle vuoden 2020 lopulla tai 2021 alkupuolella, Silinevica kaavailee.


Teksti: Laura Mettälä