Tiedote

Yhteishaussa toisen asteen opintoihin 71 700 hakijaa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 10.3. Haettavana oli yhteensä reilut 80 600 aloituspaikkaa. Yhteishaussa haki 71 700 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 58 620. Hakijamäärät jakaantuivat lähes tasan ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakevien kesken.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

Yhteishaussa haki tänä keväänä noin 300 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Hakijoista noin puolet haki ammatilliseen koulutukseen ja puolet lukioon. Viime keväänä ammatilliseen koulutukseen haki 51 % ja lukioon 49 % hakijoista. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen hakijamäärät yhteishaussa ovat laskeneet, kun taas lukiokoulutukseen hakevien määrä on kasvanut. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan yhteishaun lisäksi myös jatkuvan haun kautta. 

Koko maassa on tarjolla noin 38 450 lukiopaikkaa, joista 2 670 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Lukioihin haki tänä keväänä kaiken kaikkiaan 35 690 nuorta, noin 600 enemmän kuin viime vuonna.

Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 42 160, joista 1 940 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 36 025 hakijaa, mikä on noin 900 vähemmän kuin viime vuonna. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen pyrki 34 260 hakijaa. Aloituspaikoista 3 950 on varattu lukion suorittaneille. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 1770 abia tai aiemmin lukion suorittanutta.

Ammatillisen koulutuksen suosituimmat alat pysyivät ennallaan

Ammatillisen koulutuksen suosituimmissa opintoaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Yhteishaussa suosituin on edelleen sosiaali- ja terveysala, johon oli 4 640 hakijaa. Seuraavaksi suosituimmat alat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (4 450), liiketalous ja kauppa (3 710), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 300), sähkö- ja automaatiotekniikka (3 215) sekä tietojenkäsittely (2 785).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa, valintojen tulokset kesäkuussa 

Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeita huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin huhtikuun alkupuolella. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarvittaessa arvioida hakijan kielitaidon riittävyyden. 

Oppilaitokset julkaisevat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 11.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25.6.

Yhteishaun lisäksi myös muita väyliä koulutukseen

Haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen käynnistyi 11.3. ja jatkuu Opintopolussa 1.4. asti. Haussa ovat mukana vaativana erityisenä tukena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus. 

Muuhun perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen haetaan Opintopolussa 19.5.–21.7. välisenä aikana. Tällöin voi hakea kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA-koulutukseen sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistavaan LUVA-koulutukseen.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta.

Vapaan sivistystyön koulutuksia on tarjolla kansanopistoissa, joihin haetaan suoraan oppilaitoksen kautta.

Lisätietoja

  • Erityisasiantuntija Katariina Männikkö, puh. 029 533 1320, katariina.mannikko [at] oph.fi