Uutinen

Yhteistyöpäivä kokosi laatustrategian kanssa työskentelevät

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen
21.4.2020 Opetushallituksen järjestämä webinaari kokosi ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa toimeenpanevat valtionavustushankkeet. Kaikille ammatillisen koulutuksen laatutyöstä kiinnostuneille suunnattuun tilaisuuteen osallistuminen oli runsasta. Edustettuna oli yli sata koulutuksen järjestäjää.
Kuvitusteksti rakentaja käyttää mittanauhaa

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian edistämiseksi käynnistetyt valtionavustushankkeet tukevat koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan laatustrategian toteuttamisessa. Ensimmäisessä valtakunnallisessa yhteistyöpäivässä pohdittiin muun muassa hankkeiden viestintää, tiedottamista ja seurantaa.

Painopisteet jäsentävät hanketoimintaa

Yhteistyöpäivässä esiteltiin 13 uutta laatustrategian toimeenpanon verkostohanketta. Vuoden alkupuoliskolla käynnistyneiden hankkeiden toiminnassa painopisteinä ovat laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus, toiminnan asiakaslähtöisyys, jatkuvan parantamisen toimintatavan juurruttaminen sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden seuranta.

Yhteistyöpäivän keskeistä antia olivat painopisteittäin käydyt keskustelut yhteistyön ja viestinnän parantamiseksi. ”Pienryhmissä löytyi yhteisiä sparrauskohteita. Verkostoilla tuntui olevan samankaltaisia tavoitteita, joten yhteisen sävelen löytäminen oli helppoa. Yhteistyö ja osaamisen jakaminen on hyvä tuki kehittämistyössä!” kommentoivat tilaisuuden Opetushallituksen kanssa järjestäneet painopistekoordinaattorit.

Painopistekoordinaattorit edistävät verkostojen työskentelyä painopistekohtaisessa toiminnassa. Järjestettävänä on myös valtakunnallinen, kaikille avoin tilaisuus 28.10.2020 Jyväskylässä. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävien päivien lisäksi kannattaa seurata Opetushallituksen verkkosivuja. Sivuilta löytyy tietoa valtionavustuksella rahoitettujen ammatillisen koulutuksen laatuhankkeista ja myös muusta valtakunnallisesta laatutoiminnasta

Lisätietoja

Yli-insinööri Inga Sihvo, inga.sihvo(at)oph.fi