Tiedote

1206 ysiluokan keväällä päättänyttä yhä vaille opiskelupaikkaa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen
98 % keväällä perusopetuksen päättäneistä oppivelvollisista on tähän mennessä saanut opiskelupaikan. Perusopetuksen järjestäjät ovat toistaiseksi tehneet asuinkunnille valvontailmoituksen 344 vailla opiskelupaikkaa olevasta nuoresta. Loppujen osalta perusopetuksen järjestäjien työ on vielä kesken. 
Mies sohvalla ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa selin kameraan

Elokuun alussa oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen. Uuden oppivelvollisuuslain mukaan perusopetuksen järjestäjillä on ollut kesän ajan ohjaus- ja valvontavastuu keväällä perusopetuksesta valmistuneista oppilaista. Perusopetuksen järjestäjien vastuu päättyi perjantaina 27.8., ja vastuu ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten ohjaamisesta ja valvonnasta siirtyi nuorten asuinkunnille. 

Tällä hetkellä kevään hakuvelvollisista 1206 on ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa. Perusopetuksen järjestäjät ovat tehneet oppivelvollisuuden seurantapalvelu Valppaassa 344 näistä nuorista valvontailmoituksen asuinkunnille. Loppujen 862 osalta perusopetuksen järjestäjien työ on vielä kesken, eli esimerkiksi opiskelupaikan järjestely meneillään, tai tietoja ei ole muusta syystä vielä viety järjestelmiin. Osalla voi jo olla opiskelupaikka, mutta sitä ei ole vielä merkitty järjestelmiin. Kunnille ilmoitetuista oppivelvollisista 87 on ilmoituksen tehneen perusopetuksen järjestäjän mukaan hakeutunut opiskelemaan valtakunnallisten yhteishakujen ulkopuolella esimerkiksi ulkomaille tai Ahvenanmaalle. Perusopetuksen järjestäjät voivat tehdä ilmoituksia asuinkunnalle syyskuun loppuun asti, joten luvut tarkentuvat lokakuun alkuun mennessä.

Tänä keväänä alle 18-vuotiailla perusopetuksesta valmistuvilla oli ensimmäistä kertaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä velvollisuus hakea jatkokoulutuspaikkaa. Perusopetuksen päättäneitä oli 59 867, joista noin 99 % haki jatkokoulutukseen kevään yhteishaussa. Kun yhteishaun tulokset julkaistiin kesäkuun puolivälissä, noin 3 000 perusopetuksen tänä keväänä päättänyttä oli ilman jatkokoulutuspaikkaa. Elokuun alussa määrä oli puolittunut ja ilman paikkaa oli noin 3 % perusopetuksen päättäneistä. Nyt ilman paikkaa on 2 %. 

Kunnilla kaksi kuukautta aikaa löytää opiskelupaikat

Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollisia hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen tai muiden palvelujen piiriin. Jos oppivelvollinen on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun siirtymisestä vailla opiskelupaikkaa, kunta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. 

Soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa on otettava huomioon oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet ja mahdollinen erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarve, alueen koulutustarjonta sekä oppivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet. Oppivelvollista ja hänen huoltajaansa on kuultava ennen asian ratkaisemista.

Kunnat päättävät itse, miten ohjaus ja valvonta järjestetään ja mikä taho vastaa oppivelvollisuuslaissa säädetyistä ohjaus- ja valvontatehtävistä. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut koulutuksessa. Tällöin oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy koulutuksen järjestäjälle.

Lisätietoa:

Johtaja Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi (kurt[dot]torsell[at]oph[dot]fi), +358 29 5331887