Uutinen

5 vinkkiä virtuaalitodellisuuden käyttöön opetuksessa

Opettajat ja kasvattajat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opettajat ja kasvattajat
Miten virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää opetuksessa? Millaisia ikä- ja käyttöaikasuosituksia eri laitteilla ja sovelluksilla on? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia uudesta oppaastamme.
Kuvituskuva. Poika mallintaa virtuaalilaseilla vaihdejärjestelmää.

Kehittyvät teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia luoda kokonaisvaltaisia elämyksiä opetuksessa. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden avulla voidaan oppilaille ja opiskelijoille näyttää erilaisia paikkoja ja tilanteita ikään kuin he olisivat itse fyysisesti paikalla.

Tuore opas kertoo, kuinka virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa. Se esittelee teknologiaan liittyviä pedagogisia tutkimustuloksia ja antaa esimerkkejä teknologian tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Maksuton opas on suunnattu kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.

Moninaisia käyttötarkoituksia

Virtuaalitodellisuuden sovellukset taipuvat moneen. Ne saattavat helpottaa esimerkiksi eri kulttuureihin tai hankalasti tavoitettaviin luonnonihmeisiin tutustumista. Virtuaalimatkoilla oppilaat ja opiskelijat voivat vierailla luonnontieteellisessä museossa Amerikassa tai sukeltaa Galapagossaarilla ja katsella meren ihmeitä.

Ammatillisessa koulutuksessa virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää muun muassa eri kädentaitojen harjoitteluun. Lopputulosta pystytään tarkastelemaan kolmiulotteisesti ja monesta kuvakulmasta. Myös eri koneiden käyttöä nostureista kaivinkoneisiin voidaan harjoitella virtuaalisesti.

Teknologian avulla voidaan myös harjoitella yhteisöllisyyttä tai yhdessä olemista, tukea oppijan sisäistä motivaatiota oppimiseen tai opetella vaikkapa empatiataitoja todentuntuisten kokemusten ja erilaisten sosiaalisten tilanteiden avulla. Sovellukset voivat myös auttaa käsittelemään monimutkaisia tai haastavia aiheita, kuten ennakkoluuloja tai syrjintää.

Virtuaalitodellisuuden käytölle tulee aina olla peruste, ja sitä kannattaa hyödyntää niihin asioihin, joihin se parhaiten soveltuu.

Vinkkejä virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen opetuksessa

 1. Suhtaudu avoimin mielin. Kun uskaltaa kokeilla, se voi olla palkitsevaa. Kokeile ensin itse.
 2. Ole kärsivällinen. Tekniikka ei aina toimi heti, ja laitteiden käytön opetteluun saattaa mennä aikaa.
 3. Mieti, miksi käyttäisit virtuaalitodellisuutta opetuksessa. Miksi se sopisi juuri tietyn asian oppimiseen? Teknologiaa ei kannata käyttää vain teknologian tai hypen vuoksi, vaan se pitää olla myös pedagogisesti järkevää ja sisältö mietitty hyvin. Mieti, mitä lisäarvoa teknologian käyttöönotto voi tarjota perinteisempään menetelmään verrattuna.
 4. Muista turvallinen käyttö. Varmista riittävä tila ja muista, että laitteet voivat aiheuttaa joillekin pahoinvointia. Varmista ikä- ja käyttöaikasuositukset.
 5. Heittäydy rohkeasti mukaan – vain mielikuvitus on rajana, miten virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää oppimisessa. Muista, että virtuaalimaailmassa eivät päde luokkahuoneen lainalaisuudet.

Sanastoa

 • XR = Extended Reality, kattokäsite kaikille ilmentymille
 • VR = Virtual Reality, virtuaalitodellisuus
 • AV = Augmented Virtuality, lisätty virtuaalisuus
 • AR = Augmented Reality, lisätty todellisuus
 • MR = Mixed Reality, yhdistetty tai sekoitettu todellisuus
 • MUVE = Multi-User Virtual Environment, monen käyttäjän virtuaaliympäristö