Uutinen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan avustus, joka maksetaan valtionosuusmaksatuksen yhteydessä 11.2.2021 (päätös liitteenä)

Palvelut Valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erillisen harkinnanvaraisen valtionavustuksen kaikille vuonna 2020 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestäneille kunnille kompensoimaan koronasta johtuvaa mahdollista maksutulojen vähenemistä. Päätös liitteineen postitettiin 15.1.2021 vuoden 2020 tarkistuspäätöksen yhteydessä. Harkinnanvaraisen avustuksen määräytyminen perustuu laskennallisiin kriteereihin. Valtionavustuksen käytön valvonta perustuu valtionosuusprosessin mukaiseen tietojen keruuseen eikä avustuksen saajalta edellytetä erillistä selvitystä valtionavustuksen käyttämisestä. Valtionapuviranomainen voi kuitenkin tarvittaessa valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti pyytää avustuksen saajalta selvitystä valtionavustusten valvontaan liittyen.

 

Avustus on valtionosuustyyppinen harkinnanvarainen avustus, joka maksetaan valtionosuusmaksatuksien yhteydessä ja tämä ko. avustus maksetaan helmikuussa 2021 ns. opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen tarkistuspäätöserässä, mutta koska kyseessä ei ole varsinainen valtionosuus, niin valtionavustus näkyy vain maksatusraportilla (CL6SL20), mutta ei varsinaisella valtionosuusraportilla (VOS6SL20).

 

Kirjanpidollisen käsittelyn osalta Kuntaliiton ohjeistus on seuraava:

”Aamu- ja iltapäivätoimintaan 11.12.2020 myönnetty harkinnanvarainen avustus merkitään kuntien kirjanpidossa valtionosuuksien ryhmään, koska se on luonteeltaan valtionosuustyyppinen, laskennallinen ja saajalleen lopullinen.”

 

Oikaisuvaatimusohje on 15.1.2021 postitetun päätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Liite
Liite