Uutinen

Aasia-ohjelmassa kehitetään työelämäyhteistyötä, käynnistetään kaksoistutkintoja ja toteutetaan kesäkouluja

Ohjelmat Korkeakoulutus Aasia Team Finland Knowledge Kansainvälistyminen
Aasia-ohjelmasta rahoitetaan korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita vuosittain vaihtuvien Aasian kohdealueiden kanssa. Vuoden 2020 lopulla päättyneiden hankkeiden yhteistyö suomalaisten korkeakoulujen ja niiden japanilaisten ja korealaisten partnereiden kanssa oli monipuolista ja tiivistä myös poikkeusolojen aikana.
Asia Programme

Vuonna 2018 alkaneessa Aasia-ohjelmassa oli mukana yhteensä kuusi Japani-hanketta ja kaksi Etelä-Korea-hanketta. Hankkeissa kehitettiin kattavasti erilaisia opintojaksoja sekä tehtiin opetussuunnitelmayhteistyötä : Metropolian ja korealaisen korkeakoulun Kyungpook National University hankkeessa Potentials and ethics of artificial intelligence in the field of health care diagnostics opittiin Suomessa ja Etelä-Koreassa toteutettujen intensiiviviikkojen ja yritysvierailujen aikana tekoälyn hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja Aalto yliopiston koordinoimassa hankkeessa Adapting Finnish Programming Education Solutions in Korea kehitettiin verkko-opintokokonaisuuksia ohjelmoinnista. Lapin yliopiston ja Hokkaidon yliopiston hankkeessa Finnish-Japanese Arctic Studies Programme taas toteutettiin Sapporossa järjestetty yhteinen arktisiin opintoihin keskittynyt kesäkoulu, jonka opetuksesta vastasivat suomalaiset ja japanilaiset opettajat.

Hankerahoituksella käynnistettiin myös tietojenkäsittelytieteen kaksoistutkinto-ohjelma sekä toteutettiin mielenkiintoista työelämäyhteistyötä. Itä-Suomen yliopiston ja Toyohashin teknillisen yliopiston hankkeessa Finnish-Japanese double degree Master´s program in Computing kehitetyssä kaksoistutkinto-ohjelmassa opiskelijat opiskelevat vuoden Suomessa ja toisen Japanissa. Lisäksi hankkeessa suomalaiset ja japanilaiset yritykset, kuten Planmeca, Optomed ja Honda, tarjoavat kaksoistutkinto-opiskelijoille kolmen kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja sekä aiheita lopputöihin.

Keväällä 2020 alkaneen maailmanlaajuisen koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta hankkeet pystyivät jatkamaan aktiivista yhteistyötä ja saattamaan hankkeet päätökseen. Hankkeet siirtyivät käyttämään entistä tehokkaammin etäyhteyksiä ja verkko-opetusta; Metropolia ammattikorkeakoulun hankkeen loppuseminaari järjestettiin onnistuneesti kokonaan verkossa ja Tampereen yliopiston sekä japanislaisen korkeakoulun Kibi International University hankkeessa Knowledge and cultural exchange in developing child and family welfare between Japan and Finland tuotettiin opintowebinaareja ja videoita korvaamaan fyysistä liikkuvuutta.

Aasia-ohjelman hankkeiden kansainväliset liikkuvuusjaksot syventävät korkeakoulujen yhteistyötä ja mahdollistavat opiskelijoille ja opettajille tutustumisen ulkomaisen korkeakoulun opetukseen. Koronatilanteesta huolimatta liikkuvuusjaksoja onnistuttiin toteuttamaan: nyt päättyneiden hankkeiden aikana 74 opiskelijaa ja 54 henkilökunnan jäsentä osallistui liikkuvuusjaksolle.

Suunniteltujen hankesisältöjen lisäksi hankkeissa on syntynyt myös spin-off-tuotoksia: esimerkiksi Laurea-ammattikorkeakoulun ja japanilaisen korkeakoulun Tohoku Fukushi University FinJap Finnish and Japanese elderly care services hankkeen sivutuloksena on tuotettu kuuden opettajan asiantuntemuksella kappale e-kirjaan sekä yhteinen Erasmus+ -hankehakemus. Sivuprojektien lisäksi moni korkeakoulu suunnittelee jo jatkoa päättyneelle hankkeelle ja korkeakoulujen väliselle yhteistyölle. Hankkeille myönnettävän tuen onkin tarkoitus toimia aloitusrahana, jonka tavoitteena on auttaa käynnistämään lupaavia aloitteita korkeakoulujen välillä ja mahdollistaa vankka pohja kestävälle kansainväliselle yhteistyölle.

Aasia-ohjelma yhdistyy Venäjä-yhteistyötä rahoittavan FIRST+-ohjelman kanssa vuodesta 2021 alkaen uudeksi Team Finland Knowledge-ohjelmaksi. TFK-ohjelman haku kohdistuu Team Finland Knowledge-verkoston kohdealueisiin Venäjälle, Intiaan, Indonesiaan, Kiinaan, Malesiaan, Singaporeen, Thaimaahan ja Vietnamiin. Haku ohjelmaan on nyt käynnissä ja päättyy 3.5.2021.