Uutinen

Ajankohtaiset kehittämistarpeet ja ympäristöteema nousivat esiin Erasmus+ nuorisoalan hakukierroksella

Ajankohtaista Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Vuoden 2020 viimeisellä Erasmus+ Youth in Action -hakukierroksella koronatilanne heijastui nuorisotyön kentän tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Ympäristöteemat jatkoivat nuorisovaihtojen kestosuosikkeina ja strategisissa kehittämishankkeissa nähtiin toinen koko ohjelmakauden kunnallisista kehittämishankkeista. Rahoitusta myönnettiin ohjelman kaikkiin toimintoihin yhteensä reilun miljoonan verran.
Nuorisotyöntekijä Hanna Puhakka vuonna 2018 Islannissa koulutuksessa, jossa Pyhtään kunnan strategisen kumppanuushankkeen idea virisi.
Nuorisotyöntekijä Hanna Puhakka vuonna 2018 Islannissa koulutuksessa, jossa Pyhtään kunnan strategisen kumppanuushankkeen idea virisi.

Korona ei liikkuvuutta lietso vaan kysyy osin uudenlaista osaamista

Matkailun vähentyminen ei näytä kampittaneen kestävän kehityksen keskeistä asemaa; ympäristö- ja ilmastoteemat jatkavat nuorisovaihtojen kestosuosikin asemansa vakiinnuttamista.
Esimerkiksi Jyvässeudun 4H-yhdistys ry:n uusiutuvaa energiaa käsittelevässä nuorisovaihdossa alaikäiset nuoret oppivat tulevaisuuden muutoksentekijän taitoja toiminnallisin menetelmin yhdessä kosovolaisten nuorten kanssa. Aisapari ry:n maaseutukuvaa pohtivassa nuorisovaihdossa Green Erasmus -henki puolestaan näkyy siinä, että saksalaisille kumppaninuorille on haettu matkakustannukset maata pitkin matkustamiseen. Vihreämpi matkustaminen onkin yksi jo kokeilussa ollut tulevan Erasmus+ -ohjelmakauden ominaisuus.

Koronatilanteen mahdollisista vaikutuksista hakukierroksella oli kuitenkin kahtalaisia viitteitä: ensinnäkin liikkuvuushankkeita haettiin sekä myönnettiin vähäisesti ja toiseksi nuorisotyön kehittämisen ja uudenlaisen osaamisen tarpeet korostuivat.

Näin ollen esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeissa Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskus sopeutuu koronatilanteeseen luonnossa tapahtuvan nonformaalin oppimisen keinoin, kun taas Uuraisten 4H-yhdistys keskittyy kehittämään innovatiivisempaa ja teknologiatietoista nuorisotyötä siinä missä Sosiaalipedagogiikan säätiö kehittelee etäilynkin kannalta kiinnostavasti radiota sosiaalisen inkluusion välineenä.

Sosped-säätiön radiohanke sai tuottaja Saija Salosen mukaan alkunsa, kun media-alasta kiinnostuneille nuorille aikuisille oppimis- ja harjoittelumahdollisuuksia tarjoava Mieletöntä valoa -toiminta voitti jaetusti Media & Information literacy -sarjan SALTO Participation and Information Awardseissa. Muita sarjan ehdokkaita tavatessa vahvistui käsitys siitä, että median hyödyntäminen sosiaalisen vahvistamisen välineenä on harvinaista paitsi Suomessa myös muun Euroopan mittakaavassa. Kun vielä oma organisaatio oli valmiiksi erittäin kansainvälisyysmyönteinen ja Tampereen yliopistossa kehitelty inklusiivisen mediakasvatuksen malli tuntui täsmäävän omaan toimintaan, syntyi ajatus osaamisen viemisestä ja eurooppalaisesta vertaisoppimisesta.

– Koronatilanteeseen varautuaksemme olemme jo sopineet etätyöskentelymalleista keväälle. Kokeilemme saksalaisen ja italialaisen kumppaniorganisaatioiden kanssa job shadowing -jaksojen välissä toteutettavia etäyhteistuotantoja ja -radiolähetyksiä. Etänä toteutettu radio on vaatinut hieman uuden oppimista ja totuttelua, mutta nyt siitä on tullut yksi lisätapa tehdä haastatteluita ja lähetyksiä, kertoo Saija Salonen.

Pyhtään kunta näyttää mallia ohjelmakauden toisena kunnallisen kehityshankkeen toteuttajana

Strategiselle kumppanuushankkeelleen rahoituksen varmistanut Pyhtään kunta on vasta ohjelmakauden toinen kunnallinen toimija kehittämishankkeen koordinaattorina. Pyhtääläiset hakivat hankerahoitusta aikaisemminkin hieman eri näkökulmin, mutta nyt sinnikkyys palkitaan ja pieni paikkakunta saa resursseja nuorisotyönsä kehittämiseen.

Totesimme molempien kuntien olevan pieniä maalaiskuntia, joista nuoriso pyrkii lähtemään pois ja aloimme työstää hanketta, jossa nuoret pääsisivät parantamaan oman kunnan elinoloja.

Paluu juurille -hankkeessa Pyhtään kunta edistää yhdessä luoteisislantilaisen kunnan, Húnaþing vestra Orionin, kanssa syrjäseutujen nuorten vaikuttamismahdollisuuksia sekä pohtii maaseudun elinvoimaa.

– Hankeemme sai alkunsa syksyllä 2018 nuorisovaihtojen arviointikoulutuksessa Islannissa. Tapasin pienen, Pyhtään kuntaan verrattavissa olevan islantilaiskunnan edustajan. Totesimme molempien kuntien olevan pieniä maalaiskuntia, joista nuoriso pyrkii lähtemään pois peruskoulun jälkeen ja aloimme työstää hanketta, jossa nuoret pääsisivät parantamaan oman kunnan elinoloja. Hankkeessa inspiroi eritysesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten motivoiminen mukaan vaikuttamismahdollisuuksien ja kansainvälisen toiminnan pariin sekä kansainvälisen toiminnan tuominen pyhtääläisnuorten ulottuville, kuvailee nuorisotyöntekijä Hanna Puhakka.

Puhakka uskoo, että yhteistyö pienten kuntien välillä voi johtaa pitkäikäiseen yhteistyöhön ja ystävyystoimintaan sekä edesauttaa kuntien olosuhteiden parantumista niin, että nuorista olisi opintojen jälkeen kenties mielekästä palata omille juurille.

Toinen esimerkki EU:n nuoriso-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet löytäneestä uudesta toimijasta on perinteinen STEA-hakija Suomen Setlementtiliitto ry. Setlementtiliiton poikkisektoraalinen strateginen kumppanuushanke on esimerkillistä kansainvälistä kehittämistyötä, jonka teemana on kunniaväkivalta, tekijöinä vastamaahantulleet työntekijät ja kumppanimaana Jordania.

Yli miljoonan potti jakoon kansainvälisen nuorisotyön toteuttamiseen ja kehittämiseen

Vuoden 2020 ja koko ohjelmakauden viimeisellä Erasmus+ Youth in Action -hakukierroksella vastaanotettiin kaikkiaan 48 hakemusta, joista lähes puolelle myönnettiin rahoitus. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 1,02 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiin toimintoihin eli nuorisovaihtoihin (6 kpl), nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen (11 kpl), strategisiin kumppanuushankkeisiin (4 kpl) sekä nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun edistämiseen (2 kpl).

Samaan aikaan korona-ajan ylimääräisessä strategisten kumppanuushankkeiden haussa myönnettiin noin 618 000 euroa neljälle nuorisoalan osaamista ja osallisuutta luovuuden ja taiteiden avulla kehittävälle hankkeelle, jotka valikoituivat 10 hakemuksen joukosta.


Teksti: Laura Mettälä