Uutinen

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ liikkuvuus käyntiin vihreän matkustamisen, osallisuuden ja digitaalisuuden teemoilla

Avustukset Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Akkreditointi Vaikutusohjelmat Digitaalisuus Ilmasto Kansainvälistyminen Rahoitus
Erasmus+ uuden ohjelmakauden ensimmäiset liikkuvuushankkeet ovat käynnistyneet ja sisältävät paljon uusia toimintoja ja tukimuotoja. Hakukierroksella 2021 kaikkiaan 56 akkreditoidusta toimijasta rahoitushakemuksen jätti 42 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Rahoitusta ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden toteuttamiseen myönnettiin yhteensä 5,64 miljoonaa euroa.
Nuoriso Maapallo pöydällä

Maailmalaajuinen pandemia keskeytti kansainvälisen liikkuvuuden ja sysäsi rajat ylittävän yhteistyön nopeaan muutokseen. Erityisesti virtuaalinen yhteistyö sai nopeasti lisää jalansijaa oppilaitoksissa. Tulevaisuudessa virtuaalinen liikkuvuus ja digitaalisuus osana fyysistä jaksoa tulevat entistä voimakkaammin yhdistämään eurooppalaisia ja globaaleja liikkujia.

Jatkossa kansainvälistä yhteistyötä tullaan tarkastelemaan entistä enemmän myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Ohjelma edistää vähäpäästöisempää ja hitaampaa matkustamista myös konkreettisesti euroina, mikä näkyy uusina avustuksina niin organisaatoille kuin osallistujille. Laajemminkin organisaatioita kehotetaan kiinnittämään huomiota ja löytämään tapoja hiilineutraaliuteen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa ei vain liikkuvuudessa.

Rahoitushaku ja budjetin laskenta uudistuivat

Ohjelmakauden aluksi komissio toimeenpani uuden rahoitushaun mallin, jossa akkreditoidut koulutuksen järjestäjät hakevat avustusta pääasiassa liikkuvuusmäärissä ei euroissa, kuten aiemmin. Akkreditoinnissa rahoitusta myönnetään kaikille kelpoisuusehdot täyttäville hakemuksille. Hakemusten liikkuvuuksien muuttaminen euroiksi jäi kansallisen toimiston tehtäväksi. Laskenta tehtiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä hakijoille määriteltiin ns. perusavustus ja tarkasteltiin hakijan taloudellista suoriutumista kokonaisuudessaan. Toisessa vaiheessa arvioitiin laadullista suoriutumista ja ohjelman painopisteiden mukaista kv-toimintaa.

Rahoitushakemuksissa suunniteltu liikkuvuus voitiin myöntää peräti 35 hakijalle täysimääräisenä. Opiskelijoille ja vastavalmistuneille myönnettiin 1 658 ja henkilöstölle 822 liikkuvuusjaksoa. Myönnetyn liikkuvuuden kokonaismäärä oli 2480 liikkuvuusjaksoa. 15% haetuista liikkuvuuksista aiotaan toteuttaa vähäpäästöisesti ja 21% virtuaalisen ja fyysisen liikkuvuusjaksojen yhdistelmänä eli monimuotoliikkuvuutena. Valmisteleviin vierailuihin suunnataan 8% ja osallistujille, joilla muita vähemmän mahdollisuuksia 20% liikkuvuuksista. Uutena toimintona ammatillisessa koulutuksessa on mahdollista toteuttaa liikkuvuusjaksoja ohjelmamaiden ulkopuolisissa maissa. Globaaliin liikkuvuuteen suunnataan 14% liikkuvuuksista.