Uutinen

Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumista tuetaan 2,9 miljoonalla eurolla

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Henkilöstökoulutus Koulutuksen kehittäminen Oppimateriaali
Opetushallitus myöntää vuosittain rahoitusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen. Keväällä 2021 valtionavustusta sai 193 hanketta, joista 59 suuntautui erityisesti ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumiseen. Ammatillisen koulutuksen hankkeille rahoitusta myönnettiin noin 2,9 miljoonaa euroa.
Opettajien täydennyskoulutushankkeet

Opetushallitus toteutti tammi- ja helmikuussa 2021 hankehaun opetustoimessa ja varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien täydennyskoulutushankkeille. Hakemuksia tuli 406, yhteensä noin 29 miljoonan euron edestä. Myönteisen hankepäätöksen sai 193 hanketta, joille myönnettiin noin 11 miljoonaa euroa valtionavustuksina.

Rahoitusta saaneet hankkeet ovat käynnistämässä täydennyskoulutustensa suunnittelua. Hakeutuminen hankkeiden toteuttamiin koulutuksiin on mahdollista osin jo kesällä, mutta viimeistään syksyn 2021 aikana. Tietoa käynnistyvistä koulutuksista saa suoraan valtionavustusta saaneilta hankkeilta.

 

Tukea oman osaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Ammatillista koulutusta on viime vuosina uudistettu laajasti. Myös koronapandemia on vaikuttanut oppilaitosten arkeen, ja uudenlaiselle osaamiselle on kysyntää. Valtionavustuksin järjestettävä täydennyskoulutus parantaakin ammatillisen koulutuksen henkilöstön tasa-arvoisia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä oman pedagogisen ja ammatillisen osaamisensa kehittämiseen.

Keväällä 2021 ammatillisen koulutuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen suuntautuvia kaksivuotisia hankkeita käynnistyi 59 ja ne saivat rahoitusta yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Nyt aloittavien hankkeiden lisäksi täydennyskoulutukseen hakeutuville on tarjolla edelleen myös vuonna 2020 rahoitusta saaneiden hankkeiden tuottamaa koulutusta.

Täydennyskoulutuksen teemoiksi on nostettu ajankohtaisia koulutuspoliittisia painopisteitä. Täydennyskoulutushankkeilla

  • tuetaan oppivelvollisuuden laajentamista
  • vahvistetaan jatkuvaa oppimista sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
  • edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta siten, että myös tasa-arvo digitalisoituvassa yhteiskunnassa lisääntyy
  • edistetään osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä ehkäistään kiusaamista
  • uudistetaan oppimisen tukea ja yksilöllisiä oppimispolkuja
  • kehitetään oppilaan- ja opinto-ohjausta
  • vahvistetaan opiskelijan arviointiin liittyvää osaamista sekä vahvistetaan koulutuksen laatua
  • vahvistetaan kielellistä ja kulttuurista osaamista
  • vahvistetaan kestävää elämäntapaa
  • vahvistetaan johtamisosaamista ja yhteisöllistä kehittämistä.

 

Koulutukseen osallistuminen tapahtuu lähiopetuksen lisäksi erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä. Usein oppimisympäristöinä käytetään myös koulutukseen osallistuvan omaa työpaikkaa.

 

Lisätietoa

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeista antaa opetusneuvos Marjatta Säisä, marjatta.saisa [at] oph.fi