Uutinen

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 laatupalkinto haettavana

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa 24.3. – 31.5.2021. Vuoden 2021 laatupalkinnon teemana ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä oppimiserojen kaventaminen. Haku toteutetaan uudistuneella hakulomakkeella ja arvioinnissa käytetään päivitettyä EFQM-mallia.
Kuvituskuvassa kehässä seisovat ojentavat kätensä kohti ypmyrän keskipistettä

Laatupalkintojen jakamisella on monipuolinen merkitys ammatilliselle koulutukselle. Laatupalkinto on tunnustus koulutuksen järjestäjälle esimerkillisestä ammatillisen koulutuksen kehittämistyöstä. Samalla palkinnolla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä arvioimaan ja parantamaan toimintansa laatua. Palkinnon avulla voidaan tunnistaa parhaita käytäntöjä jaettavaksi myös muille koulutuksen järjestäjille ja näin edistetään toisilta oppimista. Laatupalkintojen jakaminen on yksi keino herättää positiivista kiinnostusta ammatilliseen koulutukseen.

 

Laatupalkinto uudistuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat keränneet palautetta ja kehittämisehdotuksia laatupalkintokokonaisuuden uudistamiseksi koulutuksen järjestäjiltä ja sidosryhmiltä. Saatujen kehittämisehdotusten perusteella laatupalkinnon haku- ja arviointiprosessia sekä laatupalkintotoimikunnan työtä on uudistettu.

Laatupalkinnon haku- ja arviointiprosessin avoimuutta lisätään julkaisemalla hakijoiden lukumäärä ja ulkoiseen arviointiin valitut koulutuksen järjestäjät. Kaikille hakijoille annetaan palautetta oman toimintansa kehittämisen tueksi. Uudistusten toivotaan kannustavan entistä useampaa koulutuksen järjestäjää hakemaan laatupalkintoa.

Hakemukset ja arviointi pohjautuvat vuonna 2019 päivitettyyn EFQM-malliin (Eurooppalaisen laadunhallintayhdistyksen malli), jonka avulla tarkastellaan organisaation toimintaa, tuloksia sekä tulevaisuuden suuntaa. 

Laatupalkinnon arviointityöhön opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää ammatillisen koulutuksen ja laadunhallinnan asiantuntijoista koostuvan laatupalkintotoimikunnan. Arviointiprosessia tehostetaan ja digitaalisia välineitä hyödynnetään aiempaa laajamittaisemmin, esimerkiksi järjestettäessä arviointivierailuja etätapaamisina. Tämä osaltaan keventää arviointiprosessia.

Myös jatkossa laatupalkinnon haku- ja arviointiprosessia on tarkoitus kehittää keräämällä palautetta ja kokemuksia jo tehdyistä muutoksista. Tavoitteena on, että laatupalkinto toimii jatkossa nykyistä paremmin koulutuksen kehittämisen välineenä.

 

Laatupalkinnon teemat seuraaville vuosille on päätetty

Laatupalkinto on yksi keino tuoda esille keskeisiä koulutuspoliittisia tavoitteita ja edistää niiden saavuttamista. Päätöksen laatupalkinnon teemoista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Lähivuosina laatupalkinnon teemat ovat

  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (2021)
  • kestävä kehitys (2022)
  • yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet (2023).

 

Lisätietoa hausta infotilaisuuksissa

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö järjestävät vuoden 2021 laatupalkintojen hausta infotilaisuudet 24.3.2021 ja 26.3.2021. Tilaisuuksissa esitellään vuoden 2021 teemaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä laatupalkinnon haku- ja arviointiprosessia.  

 

Lisätietoja

Lisätietoja laatupalkinnon hakemisesta antavat Opetushallituksessa opetusneuvos Anne Liimatainen, opetusneuvos Riikka Vacker ja yli-insinööri Inga Sihvo sähköpostiosoitteessa ammatillinenkoulutus [at] oph.fi