Uutinen

Asuntolaohjauksen päivällä kehitetään toimintaa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Hyvinvointi Oppimisympäristö
Asuntolatoiminnan järjestäjiä on kevään aikana pohdituttanut oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset asuntolatoimintaan. Vuosittain järjestettävät Valtakunnalliset asuntolaohjauksen päivät tarjoaa hyvän tilaisuuden keskustella ajankohtaisista asioista ja tavata alan muita toimijoita. Tänä vuonna yksipäiväisenä 10.6.2021 järjestettävän tilaisuuden teemana on asuntola oppimisympäristönä.
Tervehdyt

Oppivelvollisuuden laajentaminen vaikuttaa asuntolatoimintaan

Miten oppivelvollisuuden laajentaminen muuttaa asuntolatoimintaa? Lisääntyykö asuntolapaikkojen tarve, kun oppivelvollisuus kattaa kaikki alle 18-vuotiaat nuoret? Moni asuntolatoimija miettii näitä kysymyksiä. Tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen asuntoloissa asuu vuosittain lähes 10 000 opiskelijaa.  Asuntolassa nuori harjoittelee itsenäistä asumista. Tarvittaessa hän saa myös tukea asumiseensa asuntolaohjaajalta.

Syksyllä 2021 oppivelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Samalla toisen asteen koulutus muuttuu oppivelvollisille maksuttomaksi. Lainsäädäntöön tulleen muutoksen mukaan asuntolapaikkoja tarjotaan jatkossa ensisijaisesti oppivelvollisille ja muille maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille, joilla on asuntolapaikan tarve.

 

Asuntolatoimintaa kehitetään yhdessä

Opetushallitus ja SAKU ry ovat yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kehittäneet asuntolatoimintaa pitkäjänteisesti. Vuonna 2020 julkaistiin suositukset laadukkaalle asuntolatoiminnalle Laadukas asuntolatoiminta -oppaan muodossa.  Laadukas asuntolatoiminta muodostuu kokonaisuudesta, jossa pidetään huolta kaikkien turvallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. Myös osaava johtaminen on tärkeä osa laadukasta asuntolatoimintaa.

Ammatillisen koulutuksen asuntolat ovat mukana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelmassa. Tässä yhteydessä suunnitelmissa on kartoittaa myös asuntolarakennusten kunto. Asuntoloiden nykytilaa koskeva selvitys olisi tarkoitus saada valmiiksi kesään 2022 mennessä.

 

Asuntola oppimisympäristönä -kehittämispäivä 10.6.2021

Asuntolatoiminnan kehittämiseksi järjestetään vuosittain asuntolaohjauksen valtakunnalliset päivät. Vuoden 2021 virtuaalipäivä pureutuu erityisesti asuntoloiden toimintaan oppimisympäristöinä. Tänä vuonna ohjelmassa on uutuutena asuntolatoiminnan johdolle ja esihenkilöille suunnattu työpaja. Päivät edistävät asuntolatoimijoiden verkostoitumista.

Asuntola oppimisympäristönä -tapahtuman järjestävät Opetushallituksen kanssa SAKU ry ja Kiipulan ammattiopisto.  

 

Lisätietoa

Lisätietoa asuntolatoiminnasta antaa opetusneuvos Kaisa Räty, kaisa.raty [at] oph.fi