Uutinen

Brexit ja tutkintojen tunnustaminen

Palvelut Tutkintojen tunnustaminen
1.1.2021 alkaen Britannia ei enää kuulu ammattipätevyyden tunnustamista koskevien EU:n sääntöjen piiriin. Tällä on vaikutuksia ammattipätevyyden tunnustamiseen.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Opetushallitus tekee päätöksiä ammattipätevyyden tunnustamisesta ja ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen ja -opintojen rinnastamisesta. 

Päätöksenteossa sovelletaan ammattipätevyyslakia (1384/2015), jos hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen ja pätevöitynyt toisessa EU- tai ETA-maassa esimerkiksi opetusalan, varhaiskasvatusalan tai pelastusalan ammattiin. Ammattipätevyyslaki perustuu EU:n ammattipätevyysdirektiiviin.

Päätöksenteossa sovelletaan ulkomaanopintolakia (1385/2015), jos

  • hakemus koskee kelpoisuutta tehtävään, johon on lain mukaan vaatimuksena korkeakoulututkinto tai tietyn tasoinen korkeakoulututkinto, tai 
  • hakemus koskee kelpoisuutta tehtävään, johon vaaditaan lain mukaan tietty tutkinto tai opintosuoritus, eikä ammattipätevyyslakia voida soveltaa. 

Britannian EU-eron vaikutukset

1.1.2021 alkaen Britannia ei enää kuulu ammattipätevyyden tunnustamista koskevien unionin sääntöjen piiriin. 

Jos Britannian kansalainen tai Britanniassa ammattipätevyyden hankkinut hakee 31.12.2020 jälkeen Opetushallitukselta päätöstä kelpoisuudesta ammattiin, joka on Suomessa säännelty, hakemus käsitellään yleensä ulkomaanopintolain nojalla. Päätöksenteon periaatteita ja päätöksentekoa ohjaavaa lainsäädäntöä kuvataan Opetushallituksen ammattikohtaisilla verkkosivuilla.

Henkilöllä, joka on saanut ammattipätevyyslain mukaisen päätöksen, on EU-eron jälkeenkin päätöksen mukaiset oikeudet. 

Lisätietoa 

sähköposti: recognition [at] oph.fi