Uutinen

Digitaalisuutta ja vastuullisuutta yritystoimintaan - uusi yrittäjyyden ammattitutkinto on julkaistu

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Opetus ja ohjaus Tutkinnon perusteet Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Yrittäjyyden ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka tulee voimaan 1.1.2022. Tutkinnon perusteissa on kiinnitetty erityistä huomiota digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kestävää tulevaisuutta rakentavaan liiketoimintaan. Tutkintoon on yhdistetty osaamista nykyisestä yrittäjän ammattitutkinnosta ja yritysneuvon erikoisammattitutkinnosta. Uudistus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tutkinnonrakenteesta annetun asetuksen muutokseen.
Tyttö opiskelee etäopetuksessa

Uusi yrittäjyyden ammattitutkinto tulee voimaan 1.1.2022. Se sisältää kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala, yritystoiminnan kehittämisen osaamisala sekä yritysneuvonnan osaamisala. Tutkinnon suorittaminen soveltuu yritystoimintaa suunnittelevan, yritystoimintaa käynnistävän ja yritystoimintaa kehittävän yrittäjän tarpeisiin.

Yritysneuvonnan osaamisala soveltuu erilaisissa yritysneuvontatehtävissä toimiville. Lisäksi on hyvä muistaa, että liiketoiminnan erikoisammattitutkinto sisältää osaamista, joka soveltuu vaativissa yritysneuvonnan tehtävissä toimiville.

Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteissa on kiinnitetty erityistä huomiota digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kestävää tulevaisuutta rakentavaan liiketoimintaan. Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen -tutkinnon osa laajentaa tutkinnon suorittamisen tilanteisiin, joissa yrittäjyys alkaa yrityksen ostamisesta tai yritystoimintaa kehitetään yritysoston kautta. Perusteissa yhtenä näkökulmana on varautuminen poikkeustilanteeseen, jossa yrittäjä on äkillisesti estynyt hoitamaan yrityksensä toimintaa; olennaiset työtehtävät kirjataan perehdyttämisohjeeksi, jolloin on mahdollista turvata toiminnan keskeytymätön jatkuminen.

Uudistus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tutkinnonrakenteesta annetun asetuksen muutokseen. Ministeriö tulee tekemään viranomaisaloitteisesti tekniset järjestämisluvan muutospäätökset loppuvuodesta 2021 niille järjestäjille, joilla tällä hetkellä on luvassaan yrittäjän ammattitutkinto ja yritysneuvojan erikoisammattitutkinto.

Järjestämme 30.8 klo 14-16 webinaarin, jossa esitellään uudet tutkinnon perusteet ja keskustellaan perusteiden toimeenpanosta. Syksyn 2021 aikana voidaan järjestää useampia webinaareja, mikäli tämä koetaan tarpeelliseksi.

Lisätietoja:

tuija.laukkanen [at] oph.fi (tuija[dot]laukkanen[at]oph[dot]fi)