Uutinen

Erasmuksen koronatukea monelle kiinnostavalle kulttuurihankkeelle

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Erasmus+ -ohjelmassa järjestettiin lokakuussa 2020 ylimääräinen hakukierros, joka oli avoin koulutus- ja nuorisoalan ohella myös taiteen ja kulttuurin toimijoille. Tavoitteena oli paikata koronakriisin jälkiä myös kulttuurisektorilla. Tukea osaamisen ja osallisuuden edistämiseen kulttuurin ja taiteen avulla sai yhteensä 10 suomalaisvetoista hanketta.
Sidharth_Bhatia_Unsplash

Rahoitusta myönnettiin ns. strategisille kumppanuushankkeille, joista 4 on nuorisoalalta, 4 aikuiskoulutuksen ja 2 yleissivistävän koulutuksen puolelta. Rahoitettavista hankkeista päätettiin kussakin maassa kansallisesti. Suomessa rahoituspäätökset tehtiin Erasmus+ -ohjelman kansallisessa toimistossa Opetushallituksessa ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittaman arvioinnin pohjalta.

Hankkeissa korostuvat digitaalisuus ja uudet, eri aloja yhdistävät toimintamallit

Yksi Erasmus+ aikuiskoulutuksen rahoittamista hankkeista on Tanssin tiedotuskeskuksen vetämä Digital LEAP: Capacity building for circus and dance professionals. Hanketta vetävän kansainvälisten asioiden päällikön Katarina Lindholmin mukaan ilmastonmuutos ja koronakriisi ovat siirtäneet myös tanssin ja sirkuksen ammattilaisten toimintaa verkkoon. Koska kyse on esittävistä taiteista, tarvitaan kuitenkin paljon uutta osaamista:

- Digital LEAP -hankkeessa kehitetään sirkus- ja tanssiammattilaisten osaamista markkinoida, välittää, esittää ja tavoittaa yleisöjä digitaalisilla ja virtuaalisilla alustoilla. He saavat hankkeen kautta uusia taitoja, strategioita ja ymmärrystä, jotta tämä toteutuu laadukkaasti ja taidemuotojen erityispiirteet huomioon ottaen, Lindholm avaa.

Yleissivistävän koulutuksen puolelta tukea sai mm. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoima Future Narratives. Se kehittää ja testaa Euroopan laajuista kulttuuriperintöopetuksen mallia.

- Malli pohjautuu tarinallisuuteen, eli eri medioiden, ilmaisutapojen ja digitaalisten keinojen hyödyntämiseen ja yhdistämiseen sekä tiedon hankinnassa ja kokemusten kartuttamisessa että luovassa ilmaisussa. Luotava malli tukee ja uudistaa kulttuuriperintöopetuksen toteuttamista osana yleissivistävää opetusta, toteaa seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä.

Erasmus+ nuorisoalalle rahoitti 4 hanketta, joista yksi on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Youth Learning through Arts. Liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta kertoo, että hanke tuottaa taidemenetelmillä toteutettuja työpajoja nuorille kolmessa maassa.

- Hanke yhdistää taidelähtöiset menetelmät nuorisotyöhön ja tuo luovan sektorin työkaluksi nuorisotyöntekijöille. Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät oppivat taidekasvattajilta ja toisinpäin.  Innovatiivista hankkeessa on eri kohderyhmien, taidemuotojen ja koulutusohjelmien rakenteiden yhdistelmä, Valta toteaa.
 

Alta löydät linkin uutiseen koko hakukierroksen tuloksista.
 

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jolla tuetaan monenlaisia ulkomaanjaksoja, eurooppalaista ja globaalia yhteistyötä sekä vuoropuhelua eri tahojen välillä. Vuonna 2021 alkoi uusi seitsemänvuotinen Erasmus+ -ohjelmakausi, joka on entistä osallistavampi, vihreämpi ja digitaalisempi. Sen eri sektoreilta löytyy kiinnostavia mahdollisuuksia myös kulttuuritoimijoille.