Uutinen

Erasmus+ -akkreditointi myönnetty 115 yleissivistävän, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen organisaatiolle

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Ensimmäisiä askelia kohti uutta Erasmus+ -ohjelmakautta otettiin syksyllä 2020, kun koulutusalan organisaatiot ja konsortiot hakivat liikkuvuustoiminnalleen Erasmus+ -akkreditointia. Akkreditointihakemukset on käsitelty: akkreditointi myönnettiin 115 organisaatiolle tai konsortiolle. Akkreditointi mahdollistaa pitkäjänteisempää ja laatuvarmistettua kansainvälistä yhteistyötä. 
Nuoret pitävät käsissään puhallettavaa maapalloa

Yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen Erasmus+ -akkreditointihaku päättyi lokakuun lopussa 2020. Akkreditointia haki yhteensä 140 suomalaista organisaatiota tai konsortiota: 68 yleissivistävällä sektorilla, 61 ammatillisella ja 11 aikuiskoulutussektorilla. Akkreditointi myönnettiin tammikuussa 2021 115 organisaatiolle: 50 yleissivistävällä, 56 ammatillisella ja 9 aikuiskoulutussektorilla. Akkreditoinnin sai siis 82 % hakijoista. 

Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat akkreditointihakemukset Euroopan komission määrittelemillä kriteereillä. Näin kaikkialla Euroopassa akkreditointi myönnettiin samoin perustein. Nyt myönnetyt akkreditoinnit ovat voimassa koko uuden Erasmus+ -ohjelmakauden (2021ꟷ2027) ajan.

Hakijoiden joukossa myös uusia tulokkaita

Akkreditointi on ollut käytössä korkeakoulusektorilla jo pitkään ja ammatillisella sektorilla vuodesta 2014 alkaen. Uudella ohjelmakaudella akkreditointi otetaan käyttöön myös yleissivistävässä ja aikuiskoulutuksessa ja nuorisosektorilla sekä entistä laajemmin myös ammatillisella sektorilla. Yleissivistävässä ja aikuiskoulutuksessa kyseessä on siis täysin uusi toimintamalli. Yleissivistävässä koulutuksessa uutuutena on myös, että oppijaliikkuvuus siirtyy KA1-liikkuvuusrahoituksen piiriin KA2-kumppanuushankkeista. 

-    Olimme erittäin ilahtuneita yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen akkreditointihakemusten määrästä tällä ensimmäisellä hakukierroksella. Myös hakemusten laatu oli korkea, mikä näkyi myönnettyjen akkreditointien määrässä, iloitsee vastaava asiantuntija Sirkka Säikkälä yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalveluista Opetushallituksesta. 

Myös ammatillisella sektorilla hakemuksia saatiin mittava määrä, mikä kertoo ammatillisten oppilaitosten suuresta kiinnostuksesta akkreditointia kohtaan. Hakijoiden joukossa oli myös oppilaitoksia, joilla ei ollut aiempaa kokemusta Erasmus+ -liikkuvuudesta tai sitä oli vain vähän.

Erasmus+ -akkreditointi ꟷ jäsenkortti Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimintaa varten

Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä": organisaatiot ja konsortiot osoittavat toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Akkreditoinnin avulla kansainvälisen toiminnan pätevyys ja yhteistyökyky voidaan todeta kansainvälisellä tasolla luotettavasti, mikä helpottaa kansainvälistä yhteistyötä varsinkin uusien toimijoiden kanssa.

Akkreditointihaun yhteydessä ei vielä haettu liikkuvuusjaksojen rahoitusta, vaan akkreditoidut organisaatiot jättävät rahoitushakemuksensa vuosittain Erasmus+ -hakukierroksilla keväästä 2021 alkaen. Akkreditoinnin myötä organisaatio tai konsortio varmistaa itselleen Erasmus+ -tukea liikkuvuustoimintaan koko ohjelmakauden ajaksi. 

Akkreditointia voi hakea vuosittain

Yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen toimijat voivat hakea akkreditointia vuosittain. Seuraava haku tulee olemaan syksyllä 2021. 

Akkreditoimattomat organisaatiot puolestaan voivat hakea lyhytkestoista hanketta ja rahoitusta enintään vuoden ajaksi oppija- ja henkilöstöliikkuvuuteensa. Lyhytkestoisten hankkeiden avulla kannustetaan myös uusia toimijoita kokeilemaan Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimintaa.