Uutinen

Erasmus+ -hakukierros kiinnosti yleissivistävän koulutuksen toimijoita

Ohjelmat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden ensimmäiset avustushaut ovat päättyneet. Kouluilla, päiväkodeilla ja oppilaitoksilla sekä yleissivistävän koulutuksen kehittämisen parissa toimivilla organisaatioilla oli mahdollisuus hakea avustusta oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuksiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.
Koululaisia

Kevään 2021 hakukierroksella yleissivistävän koulutuksen yhteistyöhankkeisiin jätettiin 36 hakemusta ja liikkuvuuteen 70 hakemusta. Liikkuvuuteen avustusta haettiin maltillisesti suhteessa jaettavana olleeseen budjettiin. Syynä tähän lienee pandemian aiheuttama epävarmuus. Viimeisen vuoden aikana liikkuvuutta maiden välillä ei ole ollut, ja koulut ovatkin saaneet aiempien vuosien hyväksytyille hankkeille vuoden jatkoaikaa. 

Hakukierroksella täysin uutta oli akkreditoitujen organisaatioiden ensimmäinen rahoitushaku. Akkreditoiduille kouluille rahoitus on varmaa, mutta avustuksen määrään vaikuttaa se, kuinka liikkuvuudet edistävät Erasmus+ -ohjelman tavoitteita ja painopisteitä.

– Koronatilanne on tuonut haasteita koulujen arkiseen työhön sekä oppilaille että opettajille. On kuitenkin mukava huomata, että oppimiseen liittyvä kehittäminen yhteistyössä muiden eurooppalaisten koulujen kanssa kiinnostaa. Kannustamme kouluja, päiväkoteja ja lukioita suunnittelemaan yhteistyöhankkeita ja liikkuvuustoimintoja sekä hakemaan niille rahoitusta tulevillakin hakukierroksilla, kehottaa Opetushallituksen yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikön päällikkö Mika Saarinen.

Koulut ja päiväkodit mukaan kansainväliseen yhteistyöhön matalalla kynnyksellä 

Uuteen Erasmus+ -ohjelmaan halutaan saada uusia toimijoita mukaan ja aloittamaan kansainvälinen yhteistyö. Lyhytkestoinen liikkuvuushanke on hyvä vaihtoehto, kun haluaa kokeilla Erasmus+ -ohjelmaa ensi kertaa. Henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot toteutetaan tarvelähtöisenä hankkeena. Painopisteinä ovat pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus, muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien tukeminen, ekologisesti kestävät ja vastuulliset käytännöt ja digitaalisten välineiden käyttö. Lyhytkestoisille liikkuvuushankkeille on mahdollisesti tulossa hakuaika myös syksylle.  

Osallistuminen pienimuotoiseen kumppanuushankkeeseen on toinen hyvä vaihtoehto eurooppalaista yhteistyötä suunnitteleville kouluille, lukioille ja päiväkodeille. Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa voi testata, kokeilla tai kehittää yhdessä kumppanien kanssa uusia oppimiseen liittyviä toimintatapoja tai menetelmiä. 

Uudistuneessa Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan osallisuutta, digitaalisuutta, ympäristövastuullisuutta sekä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Nämä teemat näkyivätkin yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeiden ja pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakemuksissa.  

Seuraavat hakukierrokset avautuvat syksyllä. Kannustamme uusia toimijoita hakemaan rahoitusta ja osallistumaan Opetushallituksen järjestämiin hakuinfoihin. 

Tulevia hakuaikoja

  • Akkreditointihaku suunnitelmalliseen ja jatkuvaan liikkuvuuteen päättyy 19.10. 
  • Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden haku päättyy 3.11.   
  • Mahdollinen lyhytkestoisten liikkuvuuksien hankehaku päättyy 5.10.