Uutinen

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2021 eurooppalaisen liikkuvuuden avustus on myönnetty

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Kuvituskuva: osallistujat nauravat kokouksessa

Erasmus+ -ohjelman uuden ohjelmakauden ensimmäisen hakukierroksen eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) avustus on myönnetty korkeakouluille.  Päätös on ehdollinen ja se vahvistuu, kun Euroopan komissio myöntää määrärahan Opetushallitukselle.

Eurooppalaisen liikkuvuuden avustusta myönnettiin yhteensä 11 805 970 euroa, mikä on reilut 750 000 euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella (KA103). Tuen pienempi myöntö johtuu koronapandemian aiheuttamasta aiempaa vähäisemmästä liikkuvuudesta, minkä vuoksi korkeakouluilla on käytettävissään jo aiemmin myönnettyä avustusta vaihtojen toteuttamiseen. Aiemmin myönnetyn rahoituksen käyttöaste on huomioitu tuen myönnössä.

Myönnetyn avustuksen lisäksi Erasmus+ liikkuvuuden EU-budjetista siirretään noin miljoona euroa korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden rahoitukseen (KA220-HED). Lisäksi lähes 450 000 euroa on varattu korkeakouluille myöhemmin haettavissa oleviin liikkuvuuden lisäapurahoihin.   Osallisuustukeen, jota voidaan hakemuksesta myöntää liikkujille, joilla on erityistarpeita vaihtoon osallistumiseen liittyen, on varattu 30 000 euroa.

Monimuotoiset intensiivikurssit ja opiskelijoiden lyhytkestoiset monimuotoliikkuvuudet alkavat

Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden uutuus ovat korkeakoulujen kansainvälisten kumppaniensa kanssa järjestämät monimuotoiset intensiivikurssit (Blended Intensive Programmes - BIP). Ne tarjoavat uusia ja joustavampia liikkuvuuden muotoja, joissa lyhytkestoinen fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen oppimiseen. Tällä ensimmäisellä hakukierroksella myönnettiin avustusta 840 000 euroa yhteensä 115:een suomalaisten korkeakoulujen koordinoimaan monimuotoiseen intensiivikurssiin, joille osallistuu arviolta 2 100 henkilöä ulkomailta. Kursseille osallistuu myös suomalaisten korkeakoulujen omia opiskelijoita ja henkilökuntaa ja lisäksi suomalaiset korkeakoulut voivat lähettää omia opiskelijoitaan ja henkilöstöään vastaaville kursseille ulkomaille.

Monimuotoisten intensiivikurssien ohella kaikkiin fyysisiin liikkuvuusjaksoihin voidaan jatkossa yhdistää myös virtuaalinen osuus, eli toteuttaa liikkuvuus monimuotoisena. Uutta ovat myös opiskelijoiden lyhytkestoiset monimuotoiset opiskelu- ja harjoitteluvaihdot, joissa lyhytkestoinen fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen oppimiseen tai etätyöhön. Tällaiset jaksot tarjoavat uusia liikkuvuusmahdollisuuksia erityisesti henkilöille, joille pitkäkestoinen fyysinen liikkuvuus ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Opiskelijoiden ja henkilöstön Erasmus+ -apurahat pysyvät ennallaan

Pienemmästä myönnettävästä tukipotista huolimatta opiskelijoiden ja henkilöstön saamat Erasmus+ -apurahat säilyvät vuoden 2020 tasolla, mikä helpottaa ja yksinkertaistaa useamman yhtäaikaisen sopimuskauden tuen hallinnointia korkeakouluissa. 

Opiskelijavaihtoon myönnettiin EU-tukea 6 809 050 euroa (2020: 7 446 740 euroa) ja harjoitteluun 1 503 450 euroa (2020: 1 941 840 euroa). Yhtä toteutettavaa opiskelijavaihtoa kohti tukea myönnettiin 2 150 euroa ja harjoittelijavaihtoa kohti 1 950 euroa. Korkeakoulujen opiskelijoille maksamat apurahat ovat puolestaan opiskelijavaihdon osalta 470 euroa ja 420 euroa kuussa ja harjoittelun osalta 620 euroa ja 570 euroa kuussa kohdemaasta riippuen. Näissä ei ole muutosta aiempaan vuoteen.

Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon tukea myönnettiin yhteensä 984 700 euroa (2020: 1 461 180 euroa). Tukea myönnettiin 865 euroa kutakin vaihtoa kohti, paitsi Pohjois-Suomessa sijaitseville korkeakouluille myönnettiin 950 euroa kutakin vaihtoa kohti. Syynä erisuuruisille myöntösummille ovat kalliimmat matkakustannukset Pohjois-Suomesta moniin vaihtokohteisiin. Myös henkilöstön apurahat säilyvät samoina kuin vuonna 2020.

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 1 668 770 euroa (2020: 1 715 900 euroa). Liikkujakohtainen OS-tuki on sataa ensimmäistä liikkujaa kohti 400 euroa ja sadan ylittävistä 230 euroa per liikkuja.

Vihreämpää matkustamista tuetaan ja vaihtoon voi lähteä myös Euroopan ulkopuolelle

Ympäristövastuullisuus on yksi uuden Erasmus+ -ohjelman poikkileikkaavista painopisteistä. Korkeakoulujen liikkuvuudessa tämä näkyy mm. siten, että vaihtoihin osallistuvia kannustetaan huomioimaan ja pienentämään ympäristöjalanjälkeänsä vaihdon aikana ja valitsemaan mahdollisuuksien mukaan vihreämpiä matkustusmuotoja. Liikkujia kannustetaan valitsemaan lentämisen sijaan vihreämpiä matkustusmuotoja myös korotetulla matka-apurahalla ja pidemmän matka-ajan huomioimisella apurahaan oikeuttavana aikana.

Uudella ohjelmakaudella korkeakoulut voivat käyttää eurooppalaisen liikkuvuuteen myönnetystä avustuksesta enintään 20 % lähtevään kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen.  Kumppanimaihin suuntautuvassa liikkuvuudessa tavoitteena on mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus ja yhteistyö mahdollisimman monen kumppanikorkeakoulun kanssa.

Sopimuskausi pidentyy

Uudella ohjelmakaudella Erasmus+ -eurooppalaisen liikkuvuuden sopimuskausi on 26 kuukauden pituinen. Ensimmäinen sopimuskausi alkaa myöhässä, joten vuoden 2021 sopimuskausi on poikkeuksellisesti 1.9.2021 – 31.10.2023. Pidempi sopimuskausi tarjoaa korkeakouluille joustavuutta tuen käyttöön nykyisessä tilanteessa, jossa liikkuvuuksien toteutuminen koronapandemian takia heti sopimuskauden alussa on vielä osin epävarmaa.

 

Teksti: Sami Niemelä