Uutinen

Erityisen hyviä työntekijöitä

Koulutus ja tutkinnot Koulutuksen kehittäminen Oppimateriaali
VET – vaativaa, erityistä ja tunnettua ammatillista erityisopetusta -hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa mielikuviin ammatillisesta erityisopetuksesta ja vaativan erityisen tuen ammatillisesta koulutuksesta. Se pyrki edistämään mielikuvaa, jonka mukaan ammatillisesta erityisopetuksesta ja vaativan erityisen tuen ammatillisesta koulutuksesta valmistuu osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Hanke kuuluu Opetushallituksen kehittämishankkeisiin, joilla tuettiin ammatillisen koulutuksen valtakunnallista mielikuva- ja vaikuttamisviestintää. VET-hanke toteutettiin Ammattiopisto Luovin koordinoimana AMEO-verkoston voimin vuonna 2020.

VET-hankkeessa tuotettiin vaikuttava videosarja ”Erityisen hyviä työntekijöitä”, joka kertoo osaavista tekijöistä ja erilaisista poluista työelämään: kahvilatyöntekijä Elvis, ravintolapäällikkö Tytti, kiinteistönhoitaja sekä varastonhoitaja Miika. Videoissa kuullaan erityisen hyvien työntekijöiden osaamisesta ja positiivisesta roolista myös työnantajan näkökulmasta. Miikan sanoin: ”Terveisiä yrityksille, että kannattaa palkata töihin erilaisia ihmisiä, keitä maailmassa on.”

Vaikuttavuusviestinnän tueksi tuotettiin myös faktapohjaista esitysmateriaalia infograafien muodossa. Esille nostettiin tilastoihin pohjautuvaa tietoa vaativan erityisen tuen koulutuksesta sekä työllistymisestä.

Lähtökohtana oli tuottaa materiaalit saavutettavassa muodossa ja kaksikielisenä. Videoiden tuottaminen saavutettavaan muotoon esimerkiksi kuvatulkkauksen avulla vaati työryhmältä opettelua. Materiaalin saavutettavuuteen liittyvissä seikoissa hanketta tuki yhteistyökumppani Kuulu Oy.

Hankkeen materiaaleja levitettiin osana vaikuttavuustyötä jo hankkeen aikana. Oppilaitoksissa opeteltiin käyttämään Facebookia, Instagramia, Twitteriä ja LinkedIniä vaikuttamisviestinnässä. Hankkeen tuotokset jäivät elämään ja työkaluiksi kertomaan tarinaa ammatillisesta erityisopetuksesta ja vaativan erityisen tuen ammatillisesta koulutuksesta.

”Erityisen hyviä työntekijöitä -postikortteja Elviksen, Tytin, Victorian ja Miikan tarinalla höystettynä jaetaan tänäkin syksynä työpaikoille muistutukseksi erityisen hyvistä osaajista”, toteaa tieto- ja viestintäjohtaja Susanna Kangas Ammattiopisto Luovista.

VET-hankkeen toteutti AMEO-verkoston eli ammatillisten erityisoppilaitosten viestintätyöryhmä, jossa oli edustajat kaikista kuudesta verkoston oppilaitoksesta: Ammattiopisto Luovi (koordinoija), Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus sekä Optima.