Uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukkojen uuden ohjelmakauden ensimmäiset avustukset jaettu – solidaarisuuden soihtu ei sammu

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Kulttuurinen moninaisuus Tasa-arvo ja osallisuus
Euroopan solidaarisuusjoukkojen uuden ohjelmakauden ensimmäisen hakukierrokset hakemukset on arvioitu ja päätökset tehty. Vastaanotimme yhteensä 44 hakemusta, joista myönteisen päätöksen sai 37. Rahaa hankkeille jaettiin yhteensä 937 089 euroa, mikä on koronatilanne huomioon ottaen varsin positiivinen tulos. Pandemia ei selvästikään ole vähentänyt solidaarisuuden tunnetta!
Nuoret vapaaehtoiset järjestävät teatteriesitystä

Solidaarisuushankkeiden suosio kasvussa

Solidaarisuushankkeet ovat pienimuotoisia projekteja, joita nuoret toteuttavat omassa asuinmaassaan, usein paikallisesti. Paikallisuuden ansiosta solidaarisuushankkeita on voitu jatkaa myös pandemia-aikana. Toukokuussa sähköiseen hakujärjestelmään tuli perille 11 uutta solidaarisuushankehakemusta, joista kaikki hyväksyttiin – vieläpä erinomaisin pistein.    

Rahoitusta saaneista hankkeista välittyy yhteisöllisyyden kaipuu ja niissä mukana olevien nuorten halu tehdä maailmasta hieman parempi paikka olla ja elää.

Pienetkin asiat voivat auttaa tosi paljon.

Yksi hakukierroksen monista mielenkiintoisista hankkeista on Suomen Punaisen Ristin Keski-Helsingin osaston tukema Paperittomien nuorten hyvinvointi. Hankkeessa nuoret järjestävät toimintaa paperittomille nuorille: työpajoja, vertaistukea, neuvontaa ynnä muuta kiinnostavaa tekemistä. Hankkeen tekijät, joista osalla on itselläänkin kokemusta paperittomuudesta, perustelevat tarvetta toiminnalle: ”Pienetkin asiat voivat auttaa tosi paljon; se että pääsee harrastamaan vähän liikuntaa, tapaamaan toisia ja apua työllistymiseen.”

 

Vapaaehtoispalvelun uusi hakumenettely saa positiivisen vastaanoton

Vapaaehtoistyön puolella käsittelyssä oli sekä laatumerkkihakemuksia että rahoitushakemuksia laatumerkityille organisaatioille.

Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoiminnossa on siirrytty samantyyppiseen rahoituksen myöntöprosessiin kuin mitä Erasmus+ -hankkeiden akkreditointi on. Lead-laatumerkin saanut organisaatio on oikeutettu hakemaan koko seitsenvuotisen ohjelmakauden ajan vuosittaista avustusta kevennetyllä hakumenettelyllä. Rahoitusmalli mahdollistaa toimintojen joustavamman toteutuksen ja organisaatioille enemmän itsenäisyyttä.

Käsittelyssä olleista laatumerkkihakemuksista valtaosa oli lead-hakemuksia ja ne tulivat organisaatioista, joilla on pitkä kokemus EU:n tukemasta nuorten vapaaehtoispalvelusta. 18 hakemuksesta 14 hyväksyttiin. Rahoitushakemuksia puolestaan vastaanotettiin 15, joista 12 hyväksyttiin.

Pari vuotta vapaaehtoispalvelusta hengähdystaukoa pitänyt Keskipiste-Leader lähetti samalla kertaa sekä lead-laatumerkkihakemuksen että rahoitushakemuksen.

- Ollaan pieni organisaatio, joten uusi hakumenettely auttaa meitä pysymään paremmin mukana. Kyllä se kuulostaa helpommalta, että jatkossa ei tarvitse perustella koko hanketta uudelleen, vaan jätetään vain tarpeen mukaan rahoitushakemus, Leaderin hakemukset tehnyt hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen kommentoi prosessia.

Koordinaattorina toimiva Keskipiste-Leader ei vastaanota vapaaehtoisia itse, vaan auttaa alueensa paikallistoimijoita hakemalla hanketuen. Ensimmäinen rahoitushakemus sisälsi kaksi puolen vuoden vapaaehtoisjaksoa, seuraava toivottavasti jo enemmän, kunhan useampi yhdistys tai kunta saadaan innostumaan kansainvälisistä vapaaehtoisista.