Uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot – vahvoja yhdessä

Kehittäminen Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle Euroopan solidaarisuusjoukot
Erasmus+ -ohjelman rinnakkaisohjelma Euroopan solidaarisuusjoukot mahdollistaa entistä vahvemmin nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja solidaarisuustoimet niin kotimaassa ja muualla Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin.
Euroopan solidaarisuusjoukot 2021-2027

Alkaneella ohjelmakaudella (2021–2027) Euroopan solidaarisuusjoukot tarttuvat tärkeisiin teemoihin. Ohjelman painopisteinä ovat osallisuus, kestävä kehitys, digitaalisuus, aktiivinen kansalaisuus sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ohjelmassa voidaan myös tarvittaessa vuosittain tarttua ajankohtaisiin teemoihin. Tänä vuonna ohjelma painottaa koronapandemiasta toipumista

Uudella ohjelmakaudella arviolta 275 000 eurooppalaista nuorta voi ohjelman rahoituksen avulla osallistua, kehittää maailmaa paremmaksi paikaksi ja kehittyä aktiivisena kansalaisena. Samalla ohjelmaan osallistuvat organisaatiot kehittyvät kansainvälisinä osaajina, saavat innostuneen nuoren mukaan toimintaansa ja tarjoavat nuorille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.

Solidaarisuusjoukoissa nuoret voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin

Vapaaehtoispalvelussa 18–30-vuotias nuori voi työskennellä ulkomailla tai kotimaassa: hän voi olla hyödyksi muille ja oppia uusia taitoja. Solidaarisuushankkeita tehdään kotimaassa nuorten omilla ehdoilla: nuorten ryhmä voi keskittyä kehittämään ratkaisua itselleen tärkeään yhteiskunnalliseen tai oman ympäristön haasteeseen. 

– Solidaarisuusjoukot on kaikenlaisia nuoria ja erilaisia organisaatioita varten. Ohjelman hankkeissa sekä nuorilla että organisaatioilla on mahdollisuus yhteiskunnalliseen toimintaan omassa lähiyhteisössä ja globaalisti. Samalla pystytään rakentamaan yhteisöllisyyttä yhdessä haastavina aikoina. Myös uudet toimijat ovat erittäin tervetulleita”, sanoo yksikön päällikkö Irmeli Karhio Opetushallituksesta. 

Vuonna 2022 ohjelmassa käynnistyvät humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot. Niissä organisaatiot voivat tarjota 18–35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua muun muassa kriisiapuun ja katastrofien torjuntaan kaikkialla maailmassa.

Suomessa ohjelman toteuttamiseen on tänä vuonna jaossa 2 miljoonaa euroa

Ohjelman budjetti koko ohjelmakaudelle on yli miljardi euroa. Ensimmäisenä vuonna rahoitusta on jaossa yli 138 miljoonaa euroa. Tästä Suomen osuus on noin 2 miljoonaa euroa, joka käytetään hankeavustuksiin, vapaaehtoisten valmennuksiin ja hanketoimijoiden koulutuksiin.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma lanseerattiin joulukuussa 2016 ja se käynnistyi vuonna 2018. Ohjelman budjetti oli vuosina 2018–2020 yhteensä 375 miljoonaa euroa. Tähän mennessä ohjelmaan on jo osallistunut 275 000 nuorta. 

Opetushallitus toimii Suomessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisena toimistona.