Uutinen

Haetaan yhteistyökumppaneita ammatillisten tutkinnon perusteiden uudistuksiin

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Opetushallitus hakee yhteistyökumppaneita käynnistettäviin tutkinnon perusteiden uudistusprojekteihin ja perusteisiin liittyviin selvitystöihin dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Vuosittain järjestelmän kautta kilpailutetaan parikymmentä ammatillisten tutkintojen perusteiden valmistelevaa asiantuntijatyötä. Parhaillaan pyydetään tarjouksia viiteen perustetyöhön ja niihin liittyvään selvitystyöhön.
Ihmisiä pöydän äärellä keskustelelmassa

Kaikkien perustutkintojen perusteissa osaamisen arviointi uudistuu 1.8.2024 mennessä. Uudistus viedään läpi vaiheittain. Ensimmäiset perustutkinnon perusteet, joissa osaamisen arviointi toteutetaan yhtenäisin kriteerein, tulivat voimaan 1.8.2020. Osa perustutkintojen perusteuudistuksista on luonteeltaan kokonaisuudistuksia ja osaan tehdään osaamisen arvioinnin muutos ja mahdollisesti pienempiä työelämän tarpeesta lähteviä uudistuksia.

Tarjousvaiheessa on tällä hetkellä useita tutkinnon perusteiden uudistushankkeita. Parhaillaan haetaan yhteistyökumppaneita kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden valmistelevaan asiantuntijatyön.

Lisäksi yhteistyökumppaneita haetaan kahteen muuhun projektiin, jossa on tarkoitus tunnistaa, määritellä ja määritellä ammatillisten tutkintojen yhteistä digi- ja kestävän kehityksen osaamista. Tarjousvaiheessa olevat hankkeet ovat ”Kestävän tulevaisuuden ammatillinen osaaminen” ja ”Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen”.

Ammatillisten tutkintojen perusteisiin liittyviin valmistelevan asiantuntijatyön kilpailutuksiin voivat osallistua vain Opetushallituksen dynaamiseen hankintajärjestelmään ilmoittautuneet. Tutkintojen perusteiden kehittämisestä kiinnostuneen voivat edelleen hakeutua hankintajärjestelmään.