Uutinen

Henkilökohtaisten avustajien koulutus päättyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Palvelualat
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto ei enää jatkossa mahdollista henkilökohtaisen avustajan tutkintonimikettä. Henkilökohtaisessa avustamisessa tarvittava osaaminen keskitetään vammaisalan ammattitutkintoon. Uudistus vaikuttaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muodostumiseen. Lisäksi uudistuksen yhteydessä perusteiden sisältöön tehtiin pienehköjä päivityksiä. Uudet puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.9.2021.
Kuvituskuvassa siivoaja pesee ikkunaa

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta on uudistettu läpikotaisin ja ammatillisten tutkintojen määrä on pudonnut noin puoleen entisestään. Ammatillisia tutkintoja on tällä hetkellä 161. Tutkinnot ovat aiempaa laaja-alaisempia ja niiden sisältöjä päivitetään joustavasti työelämän tarpeiden mukaan. Hyvänä esimerkkinä on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, joka sisältää alalla tarvittavaa osaamista kiinteistönhoidossa, kotityöpalveluissa, laitoshuollossa, teknisessä kiinteistönhoidossa ja toimitilahuollossa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden uudistuksen myötä henkilökohtaisessa avustamisessa tarvittava osaaminen keskitetään yhteen, luontevan viitekehyksen tarjoavaan tutkintoon.  Vammaisjärjestöjen, työelämän järjestöjen ja koulutuksen järjestäjien kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta Opetushallitus päätyi ratkaisuun, jossa henkilökohtaisia avustajia valmistuu jatkossa vammaisalan ammattitutkinnosta, Henkilökohtaisen avun osaamisalalta. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaminen ei enää jatkossa mahdollista henkilökohtaisen avustajan tutkintonimikettä.

 

Päivityksillä parannetaan perusteiden työelämävastaavuutta

Uudistuksen yhteydessä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteita päivitettiin. Vaikka päivitykset olivat pienehköjä, ne parantavat perusteiden työelämävastaavuutta. Jatkossa esimerkiksi rakennussiivous laajeni kattamaan myös rakennustyövaiheiden aikaisen siivouksen. Lisäksi allasvesihygienia ja omavalvonta kodin ruokapalvelujen osalta on päivitetty vastaamaan lainsäädännössä edellytettyä osaamista.

 

Uudet perusteet käyttöön 1.9.2021

Uudistuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.9.2021. Nykyiset tutkinnon perusteet ovat voimassa vielä kesän 2021, ja opintonsa niillä aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa loppuun 31.8.2025 asti vanhenevilla perusteilla.   

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnolle on kysyntää

Tilojen ja pintojen puhtauden sekä laitoshygienian merkitys on korostunut viime aikoina, ja alalle tarvitaan lisää osaajia. Etätyöskentely on lisännyt kotityöpalvelujen kysyntää ja vaatimukset kiinteistön ylläpitoon, terveellisyyteen ja turvallisuuteen ovat lisääntyneet. Alalla on jatkuvasti kysyntää asiakaspalvelutaitoisia moniosaajista.  

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala on merkittävä työllistäjä. Siivoustyötä tekee noin 68 000, kiinteistöhuoltoa 25 000 ja siivoustoimen esimiehinä toimii 5 000 henkilöä. Laitoshuoltajia on alalla noin 8 500 ja kotityöpalvelualalla toimii arvion mukaan 5 000 yritystä. Siivoustyöntekijöistä 22 prosenttia on taustaltaan maahanmuuttaja. Noin 30 prosenttia puhtausalalla työskentelevistä on eläköitymässä lähiaikoina. Vaikka työllisyyden kasvu alalla on viime vuosina hidastunut, odotetaan työllisyyden silti kasvavan jatkossakin.

Ala tarjoaa lukuisia uramahdollisuuksia. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto soveltuukin hyvin alalla jo työskentelevälle lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Tutkinnon voivat suorittaa myös sellaiset alalla jo työskentelevät, joilta puuttuu ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen aikana työelämässä hankittu osaaminen otetaan huomioon yksilöllistä opintopolkua suunniteltaessa.

Vuosittain puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaa noin 1 400 henkilöä.

 

Lisätietoa

Lisätietoa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteista voi pyytää sähköpostitse osoitteesta ammatillinenkoulutus [at] oph.fi