Uutinen

i-Portunus laajentui tukemaan vastaanottavia tahoja

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
EU:n liikkuvuustukipilotti i-Portunus testaa erilaisia liikkuvuustuen muotoja kulttuurialoilla. Toukokuun lopussa käynnistyi i-portunus Houses, joka tarjoaa ensimmäistä kertaa rahoitusta taiteilijoita ja muita kulttuurialan ammattilaisia vastaanottaville tahoille Suomessa ja muissa EU:n Luova Eurooppaan osallistuvissa maissa. Ensimmäinen hakukierros päättyy kesäkuun lopussa. Hakijoille järjestetään info- ja verkostoitumistilaisuuksia touko-kesäkuussa.
Joukko ihmisiä taidegalleriassa.

Uutista on päivitetty 28.5.2021

I-Portunus Houses on jatkoa jo aiemmin toteutetuille pilottihankkeille, joista on myönnetty rahoitusta taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille liikkuvuuteen Euroopassa. Nyt i-Portunus -rahoitusta voivat ensimmäistä kertaa hakea vastaanottavat tahot.

Paikallisina vastaanottavina tahoina voivat toimia sekä organisaatiot että yksityishenkilöt EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa ja Iso-Britanniassa.

Hakuajat päättyvät kesäkuussa ja lokakuussa - tarkoitus tukea ainakin yhtä hakemusta Suomesta

i-Portunus Houses järjestää vuonna 2021 kaksi samansisältöistä hakukierrosta:

  • ensimmäinen hakukierros järjestetään 21.5.-30.6. (tulokset julkaistaan 2.8.2021 ja matkustusaika on 30.8.2021-31.5.2022)
  • toinen hakukierros järjestetään 23.8.-3.10. (tulokset julkaistaan 1.12.2021 ja matkustusaika on 1.12.2021-31.5.2022).

Vastaanottavat tahot voivat hakea rahoitusta 2-5 taiteilijan tai muun kulttuurialan ammattilaisen kutsumiseksi Suomeen.

Hakijoita voivat olla esimerkiksi residenssikeskukset, mutta myös yksittäinen taiteilija tai muu alan ammattilainen voi hakea rahoitusta kutsuakseen yhteisen taiteellisen projektin tiimin jäseniä Suomeen.

Matkan tarkoituksena on oltava yhteinen tuotanto, yhteyksien muodostaminen, ammatillinen kehittyminen tai taustatutkimus. Toteuttamistapa voi olla fyysisen matkustamisen sijaan myös virtuaalisen ja fyysisen yhdistelmä. Täysin virtuaalisena toteutuvaan liikkuvuuteen rahoitusta ei voi hakea.

Koska tavoitteena on laajasti testata vastaanottaville tahoille myönnettävää liikkuvuustukea, jokaisesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta ja Iso-Britanniasta pyritään rahoittamaan vähintään yksi liikkuvuushanke. Pilotin kokonaisbudjetti on 500 000 €.

Kesäkuun Market Square -verkostoitumistilaisuudet tuovat toimijat yhteen

Ensimmäinen infotilaisuus rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille toimijoille järjestetään keskiviikkona 26.5. klo 14-15 (Suomen aikaa).

I-Portunus Houses järjestää lisäksi kesäkuussa neljä Market Square Events -tilaisuutta, joiden tarkoitus on tuoda taiteilijat ja vastaanottavat paikallistoimijat yhteen. Näiden tilaisuuksien päivämäärät ovat 2.6., 9.6., 16.6. ja 23.6.

Osallistuminen verkostoitumistilaisuuksiin ei ole edellytys rahoituksen hakemiselle, mutta se voi auttaa yhteyksien löytämisessä.

Tilaisuudet järjestää i-Portunus Houses -pilottihankkeen koordinaattoori European Cultural Foundation yhdessä partneriensa MitOstin ja Kultura Nova Foundationin kanssa.

Vuodesta 2022 alkaen liikkuvuutta rahoitetaan Kulttuurin alaohjelmasta

Kulttuurialan eurooppalaisen liikkuvuustuen muotoja on testattu vuodesta 2019 alkaen i-Portunus -pilottihankkeissa, joista nyt käynnistynyt i-Portunus Houses on viimeinen. Pilottihankkeista saatujen kokemusten pohjalta luonnostellaan liikkuvuustukiohjelma, joka käynnistyy Luovan Euroopan Kulttuurin alaohjelman alla vuonna 2022.