Uutinen

Ilmoittautuminen ammatillisten tutkintojen perustetöiden hankintoihin avautuu

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Opetushallitus kannustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja muita toimijoita ilmoittautumaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Jatkossa ammatillisten tukintojen perusteisiin liittyvä asiantuntijatyö hankitaan järjestelmässä mukana olevilta. Ilmoittautumisen voi tehdä 17.5.2021 alkaen Hanki-palvelussa.
Kuvituskuva tyttö

Käyttöönotettavalla dynaamisella hankintajärjestelmällä varmistetaan, että ammatillisten tutkintojen perustetyöhön liittyvän asiantuntijatyön hankinta on avoimempaa ja ennakoitavampaa.

 

Vain ilmoittautuneet osallistuvat kilpailutuksiin

- Dynaamiseen hankintajärjestelmään voivat ilmoittautua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ammatillisten tutkintojen perusteiden kehittämisestä. Vaikka järjestelmään ilmoittautuminen vaatiikin hieman vaivannäköä, toivomme, että mahdollisimman moni osoittaisi kiinnostusta perusteiden kehittämiseen, toteaa yli-insinööri Arto Pekkala Opetushallituksesta.

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaihe toteutetaan 16.5.2021 alkaen Hanki-palvelussa. Hankintajärjestelmään voi toki ilmoittautua myöhemminkin. Jatkossa vain ilmoittautuneet voivat tarjota asiantuntijatyötä myöhemmin avautuviin tutkintokohtaisiin kilpailutuksiin.  

Hankintavaiheeseen siirrytään 11.6.2021, jonka jälkeen käynnistyvät ensimmäiset tutkintokohtaiset kilpailutukset. Tavoitteena on kilpailuttaa ensimmäisenä laboratorioalan ja pintakäsittelyalan perustutkintoihin liittyvä asiantuntijatyö. Tutkintokohtaisissa kilpailutuksissa olennaisena kriteerinä on, että asiantuntijatyöhön valittavalla on alakohtaista osaamista hankinnan kohteena olevassa tutkinnossa. 

Syksyllä on käynnistymässä muun muassa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden uudistus. Perustutkinnoista käynnistyy kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan, taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan perustutkintojen perusteiden uudistaminen, jonka osana otetaan käyttöön perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö.

 

Asiantuntijatyö viranomaistyön tueksi

Opetushallitus määrittelee tutkinnon perusteiden laadintaprojektin sisällöt ja työtavat, jotka kirjataan myös hankintasopimukseen. Asiantuntijatyö toteutetaankin hankintasopimuksen puitteissa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Asiantuntijatyö muodostuu erilaisista perustetyön koordinointitehtävistä ja voi sisältää esimerkiksi tutkinnon perusteluonnoksen kirjoitustyötä sekä kokousten ja verkostojen suunnittelua ja toteutusta. Asiantuntijatyö voi liittyä myös eri tutkinnoille yhteiseen osaamiseen. Tällaista ovat esimerkiksi kestävän kehityksen edistämiseen, kansainvälistymiseen tai digitaalisuuteen liittyvä osaaminen.

 

Lisätietoa

Opetushallitus johtaa ammatillisten tutkintojen perusteiden valmistelua ja määrää tutkinnon perusteet tutkintorakenteeseen kuuluville tutkinnoille. Tehtävä sisältää perusteiden laadinnan uusille tutkinnoille, tutkintoa tai tiettyjä tutkinnon osia koskevan osaamisen uudistamisen ja muut muutokset osaamisen kuvauksessa, huomioiden liittymäpinnat muiden toimialojen tutkintoihin sekä jatkumot eri tutkintotyyppien (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) kesken ja korkea-asteelle. Opetushallitus valmistelee tutkinnon perusteet yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sekä tekee yhteistyötä myös asianomaisen työelämätoimikunnan kanssa.

Ota yhteyttä: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi

Uutinen päivitetty

Uutinen on päivitetty 28.7.2021. Uutisen loppuun on lisätty kuvaus Opetushallituksen tehtävistä ammatillisessa koulutuksessa.