Uutinen

Kansainvälinen osaaminen valinnaiseksi osaksi kaikkia ammatillisia perustutkintoja

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Euroguidance Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus
”Kansainvälisissä työtehtävissä toimiminen” on uusi valinnainen tutkinnonosa ammatillisiin opintoihin. Opintokokonaisuudessa hankitaan kansainvälistä osaamista käytännön työssä ja opitaan tarkastelemaan sekä sanoittamaan sitä. Kaikille perustutkinnoille yhteinen tutkinnonosa tuo uusia mahdollisuuksia erityisesti sellaisten alojen opiskelijoille, joilla kansainvälistyminen ei perinteisesti ole sisältynyt opintoihin.
Nuori mies ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnonosista ja yhteisistä tutkinnonosista. Yhteisiin tutkinnonosiin tulee mukaan ensi syksystä lähtien mukaan  valinnainen kokonaisuus Kansainvälisissä työtehtävissä toimiminen, joka valmentaa opiskelijoita työskentelyyn kansainvälisissä työympäristöissä. Opintojaksolla opetellaan myös tunnistamaan, millaista osaamista kansainvälinen työskentely antaa sekä sanoittamaan sitä työnhakua varten.

– Tarve tälle opintokokonaisuudelle on noussut kentältä. Suomalainenkin työelämä on kansainvälistä, ja tarvitaan opintoja, joilla kansainvälistymistä tehdään näkyväksi. Kansainvälistä tutkinnon osaa on tähän asti tarjottu paikallisena valinnaisena monissa oppilaitoksissa, mutta nyt haluttiin luoda kansallinen, yhdenmukainen tutkinnonosa, joka on tarjolla kaikille, kertoo kokonaisuuden valmistelussa mukana ollut Hanna Autere Opetushallituksesta. 

Opetusneuvos Anna Sarpio lisää, että osiota voidaan soveltaa alalla kuin alalla.

– Uusi kokonaisuus voikin edistää opiskelijoiden tasa-arvoa ja tarjota kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös aloille, joihin kansainvälisyys ei perinteisesti ole niin kiinteästi kuulunut. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jotkut tekniikan- tai hyvinvoinnin ja terveyden alat.

Vuorovaikutustaitoja ja työympäristön ymmärrystä

Tutkinnonosasta tulee 15 osaamispisteen laajuinen. Se koostuu seuraavista osioista:

•    Valmistautuminen kansainvälisiin työtehtäviin
•    Vuorovaikutus kansainvälisissä verkostoissa
•    Työskentely kansainvälisessä ympäristössä
•    Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen.

– Opintojaksolle osallistumiselle ei ole vaatimuksia kielitaidon osalta, mutta kielitaidon ja viestintätaitojen parantuminen on yksi tutkinnonosan päätavoitteista, Opetushallituksen Tomi Ahokas kertoo. 

Muihin tavoitteisiin kuuluvat esimerkiksi työympäristöön, kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustuminen sekä työympäristön ja tehtävän vaatimusten mukaisen, eettisen ja joustavan työskentelytavan hallinta. 

– Vaikka kansainvälinen osaaminen on nouseva trendi, se jää usein tunnistamatta ja tunnustamatta, Hanna Autere sanoo. 

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen -osiossa opiskelija arvioikin kansainvälisissä tehtävissä hankitun osaamisen merkitystä urallaan. Osiossa opiskellaan hyödyntämään kansainvälisissä työtehtävissä hankittuja verkostoja uran kehittämisessä sekä hyödyntämään kansainvälistä osaamista työnhaussa.

Opintojakso ei vaadi ulkomaille lähtöä

Kansainvälisyys ei merkitse pelkästään liikkuvuutta maiden välillä, vaan siihen sisältyy yhtä lailla kotikansainvälisyys, eli kansainvälisen osaamisen hankkiminen kotimaassa. 

– Saimme koulutuksen järjestäjiltä vahvaa viestiä siitä, että kokonaisuuteen toivottiin kotikansainvälistymisen mahdollisuutta, sillä ulkomaille lähtö ei ole mahdollista kaikille. Kansainvälistä työtä voikin kotimaasta käsin tehdä monella tavoin. Kotikansainvälistymisessä on myös digitaalisten yhteyksien ansiosta tehty suuri loikka korona-aikana, ja se on nyt mahdollista yhä useammille, kertoo Hanna.

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalveluista vastaava Sari Turunen-Zwinger kertoo, että tutkinnonosa palvelee myös Erasmus-liikkuvuusjaksoja.

– Kannustamme koulutuksen järjestäjiä hyödyntämään uutta tutkinnonosaa Erasmus+ -ohjelman ja kotikansainvälisyyden piirissä ensi vuodesta eteenpäin. Olemme iloisia, että se sopii hyvin myös kotimaassa toteutettavaan kansainväliseen työskentelyyn ja tukee siten kansainvälisyyden laajaa toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.

Lisätietoa:
Yli-insinööri Tomi Ahokas, tomi.ahokas(at)oph.fi
Opetusneuvos Hanna Autere, hanna.autere(at)oph.fi
Opetusneuvos Anna Sarpio, anna.sarpio(at)oph.fi
Vastaava asiantuntija (Erasmus+ ammatillisille oppilaitoksille) 
Sari Turunen-Zwinger, sari.turunen-zwinger(at)oph.fi