Uutinen

Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti kestävää tulevaisuutta

Ohjelmat Erasmus+ Euroguidance Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Opetushallitus järjesti 19.11.2021 tieto-, neuvonta-, ja ohjausalan ammattilaisille suunnatun Maailma avoinna -webinaarin. Webinaarissa pohdittiin, miten nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjausalalla edistetään kestävää kansainvälisyyttä. Keskustelua käytiin myös siitä, miltä näyttää kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tulevaisuus. Webinaarissa puhuivat Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen, Suomen Erasmus+ -ohjelman johtaja Mika Saarinen sekä Opetushallituksen asiantuntijoita.
Käsi, joka pitelee kasvia

Maailma avoinna -webinaarin teemaksi valikoitui kestävä kansainvälisyys, sillä aihe vaikuttaa yhä enemmän siihen, millaisia valintoja nuoret tulevaisuutensa osalta haluavat tehdä. Ilmiö on huomattu esimerkiksi Maailmalle.net-palvelussa, joka tarjoaa tietoa nuorten kansainvälistymismahdollisuuksista.

– Nuoret miettivät, voiko ulkomaille enää matkustaa tai ainakaan matkustaa lentämällä, kertoi Maailmalle.netin vastaava asiantuntija Sanna Heliövaara

Omien valintojen vaikutus yhteiskunnalliseen kestävyyteen onkin uusi, keskeinen kysymys kansainvälisyysohjauksessa. On tärkeää, että nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisilla on tietoa kestävästä kansainvälisyydestä.  

– Ohjaustilanteessa tuetaan nuorta tekemään itsenäisiä ratkaisuja. Kysymysten kautta nuori voi saada uusia näkökulmia ja tehdä sitoutuneempia valintoja, sanoi Suomen Euroguidance-keskuksen erityisasiantuntija Anne Valkeapää.

Kestävistä valinnoista uskoa hyvään tulevaisuuteen

Kestävän kansainvälisyyden taustalla on ajatus kestävästä kehityksestä, jonka tavoitteena on taata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät ja tasavertaiset elämisen mahdollisuudet, Anne kertoi.

– Kestävää kehitystä voidaan tarkastella ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon ja ympäristön suojelua. Taloudellinen kestävyys koskee tasapainoista kasvua. Sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma painottavat tasa-arvoa ja toisten kunnioittamista. 

Eri näkökulmat ovat kuitenkin päällekkäisiä, nosti myös professori Arto O. Salonen esiin puheenvuorossaan.

– On vanhanaikainen ajatus nähdä, että minä olen tässä ja luonto on tuolla. Olemme jatkuvasti kytköksissä ympäröivään todellisuuteen, joka on planeetan kokoinen.

Hänen mukaansa ihmiselle on olennaista tuntea olevansa osa jotakin itseään suurempaa.

– Emme pärjää täällä ilman toisiamme. Täytyy uskoa, että tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa, hän lisäsi.

Kansainvälisellä yhteistyöllä edistetään kestävää kehitystä

– Kansainvälisyys on väline edistää yhteistyötä strategisesti merkittävissä kysymyksissä, pohti Suomen Erasmus+ -ohjelmasta vastaava Mika Saarinen puheenvuorossaan.

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat ovat kansainvälisillä liikkuvuusjaksoillaan ja hankeyhteistyöllään EU:n keskeisiä välineitä kestävää kehitystä koskevien tietojen, taitojen ja asenteiden luomisessa.

– Tänä vuonna alkaneen uuden Erasmus+ -ohjelmakauden painopisteet ovat osallisuus, digitaalisuus, aktiivinen kansalaisuus ja ympäristövastuullisuus. Uusi kansainvälisyys on näin sisällöllisempää, Mika kertoi. 

Ohjelmat muun muassa tukevat ilmasto- ja ympäristökysymyksiin liittyvän osaamisen jakamista ja kehittämistä. Tavoitteena on, että ohjelmaan osallistujista tulisi muutoksentekijöitä kestävän kehityksen edistämisessä.

– Painopisteet voivat olla nuorille yksi syy osallistua kansainväliseen toimintaan, Mika pohti.

Erasmus+ -ohjelma tukee ympäristövastuullisuutta
Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden lanseeraustilaisuussa tehty piirros ohjelman ympäristövastuullisuudesta.

Maailma avoinna -webinaari

  • Maailma avoinna -webinaarin järjestivät 19.11.2021 Opetushallituksen kansainvälisyysohjauksen palvelut Eurodesk, Euroguidance ja Maailmalle.net.

Teksti: Alma Smolander