Uutinen

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 lausuntokierrokselle

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Lukutaito-ohjelma
Opetushallituksen Lukuliike on julkaissut Kansallisen lukutaitostrategian luonnoksen Lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla, jossa luonnosta voi kommentoida 27.9.-15.10.2021.
Neljä naisopettajaa pitää kokousta luokassa

Kansallinen lukutaitostrategia tuo näkyviin lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi tehtävää työtä ja luo uusia avauksia myös aikuisten ja ikäihmisten lukutaidon edistämiseksi.

Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on vahva, monipuolinen ja osallistava lukemisen kulttuuri, joka vahvistaa menestyvää Suomea ja sen kansalaisten hyvää elämää. Kaikenikäisten lukutaitoa on vahvistettava pitkäjänteisellä yhteistyöllä, jotta myönteinen asenne lukemiseen ja tietoisuus lukutaidon merkityksestä lisääntyy, Pia Lumme sanoo.
 
Lukutaitostrategian jatkoksi laaditaan kansallinen lukutaito-ohjelma, jossa tarkennetaan toimenpide-ehdotukset ja niihin liittyvät vastuutahot.

Strategian valmistelussa on kuultu yli tuhatta ihmistä

Lukutaitostrategiaa on valmisteltu yhdessä moniammatillisen ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa, ja valmistelun tueksi järjestettiin useita kuulemistilaisuuksia, joihin osallistui reilu tuhat ihmistä ja kymmeniä eri toimialoja. Lukutaitostrategiatyötä on koordinoinut Opetushallituksen Lukuliike.

Tasa-arvon, sivistyksen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan lukutaitotyön suunnitelmallista johtamista ja koordinoitua alue- ja paikallistason verkostotyötä. Lisäksi lukemaan innostamiseen ja lukutaidon merkityksen tunnistamiseen perheissä tarvitaan lisää tukea. Lue lisää blogistamme: Lukutaito luo tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Strategiassa on hyödynnetty tutkimus- ja arviointitietoa lukutaidosta ja siihen vaikuttavista taustatekijöistä. Kansallinen lukutaitostrategia pohjautuu monilukutaitoon.
Lisää tietoa kansallisen lukutaitostrategian valmistelusta löydät Lukuliikkeen sivulta.

Lausunto pyydetään antamaan 15.10.2021 klo 16.15 mennessä osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopyyntö on avoin kaikille kiinnostuneille.

Valmistelijat / Lisää tietoa:

Pia Lumme, Lukuliike-koordinaattori, pia.lumme(at)oph.fi, +358 29 533 1809
Belinda Kardén, Läsrörelsen-koordinaattori, belinda.karden(at)oph.fi, +358 29 533 182