Uutinen

Keskustelutilaisuus kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 11.2.2021

Palvelut Korkeakoulutus Tutkintojen tunnustaminen
Kuvitus kuvassa miesopiskelijalla miettivä ilme

Opetushallitus ja Jyväskylän yliopiston koordinoima INTEGRA-hanke järjestävät torstaina 11.2.2021 klo 12–15 yliopistoille ja ammattikorkeakouluille suunnatun keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään ulkomailla tutkinnon suorittaneiden kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Keskustelutilaisuus toteutetaan virtuaalisesti Zoom-järjestelmällä.

 

Kieli- ja viestintäosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kytkeytyy korkeakouluissa yhtäältä kelpoisuuden toteamiseen korkeakouluopintoihin hakeuduttaessa ja toisaalta aiemmin sekä opintojen aikana hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen osaksi tutkintoon johtavaa koulutusta. Kielitaitovaatimuksia on tarkasteltu hakukelpoisuuden näkökulmasta syksyllä 2020 työryhmässä, jossa on ollut mukana yliopistojen ja Opetushallituksen edustajia. Tutkintorakenteissa kieli- ja viestintäopintoja koskevat vaatimukset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt vaihtelevat koulutusohjelmittain. Keskustelutilaisuudessa korkeakoulut voivat jakaa keskenään hyviä käytäntöjä muun muassa osaamisen osoittamisen tavoista, opiskelijoiden ohjauksesta sekä koulutusalakohtaisista erityiskysymyksistä.

 

Keskustelutilaisuuteen ilmoittaudutaan 4.2.2021 mennessä alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Tilaisuuden ohjelman löydät sivun alaosasta.

 

Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta: recognition [at] oph.fi