Uutinen

Kestävää kehitystä tuetaan ammatillisessa koulutuksessa 3,5 miljoonalla

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Rahoitus
Opetushallitus on myöntänyt kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämiseen valtionavustusta 10 hankkeelle, joissa on mukana 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Valtionavustus on osa käynnistyvää kehittämisohjelmaa (2022-2023), jossa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen siirtymää kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta.
Lasipurkki, jossa on kolikoita ja taimi.

Ammatillisessa koulutuksessa vihreä siirtymä ja kestävä tulevaisuus tarkoittavat kokonaisvaltaista muutosta, jossa tavoitteet koulutuksen kestävään kädenjälkeen ja jalanjäljen vähentämiseen läpäisevät koulutuksen järjestäjän kaiken toiminnan. Kestävyystavoitteet ohjaavat niin johtamista, toimintaa ja toimintakulttuuria, työelämäyhteistyötä ja roolia alueiden kehittäjänä sekä oppimista ja opetusta.

 Siirtymä kohti kestävää yhteiskuntaa koskee kaikkia aloja ja on tärkeää, että ammatillinen koulutus kykenee tarjoamaan opiskelijoille tähän valtavaan tehtävään tarvittavat tiedot, taidot ja kokemuksen. Oppilaitosten oma toimintakulttuuri on tärkeä osa kestävää toimintaa kohti ohjaavaa muutosta. Ammatillisen koulutuksen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä, toteaa opetusministeri Li Andersson.

Rahoitettavat hankkeet ovat:

  • Aitoo kestävää kehitystä, Aitoon Emäntäkoulu Oy
  • Gradian vihreä siirtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • KELI – kestävämpi liikunta-ala, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
  • KELI – kestävää kehitystä liikkuville aloille, Työtehoseura ry
  • Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset, Turun kaupunki (verkostohanke)
  • Kestävät kavionjäljet, Hevosopisto Oy
  • Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy (verkostohanke)
  • VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus, Satakunnan koulutuskuntayhtymä (verkostohanke)
  • Vihreä pilotti – Grön pilot, Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
  • Vihreää tietoa kestävään koulutukseen, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelman ytimessä on ammatillisen koulutuksen kansallisen kestävyystiekartan ja sen pohjalta paikallisten kestävän kehityksen ohjelmien laadinta sekö muu vihreän siirtymän edistäminen. Kansallinen tiekartta raamittaa paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyä. Tiekartan laadintaa koordinoi Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja VASKI, Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke, johon osallistuu 60 hankekumppania. Työhön osallistetaan mukaan myös muut ammatillisen koulutuksen toimijat.

Rahoitettavissa hankkeissa kehitetään myös johdon ja opettajien osaamista, jotta varmistetaan riittävät valmiudet oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vihreään siirtymään sekä koulutuksen hiilijalanjäljen mittaamisen ja luontohaittojen laskentaa. Osa hankkeista keskittyy alakohtaisiin toimenpiteisiin, kuten liikkuvien alojen työssäoppimisen, alakohtaisten virtuaalisten tietopakettien, hevosalan oppimisympäristöjen sekä liikunta-alan ilmastovastuullisuuden kehittämiseen. 

Kehittämisohjelma vahvistamaan kestävyysmurrosta

Käynnistyvä kehittämisohjelma on osa laajempaa ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kokonaisuutta, jolla tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävää elämäntapaa ja vahvistetaan oppijoiden ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä taitoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Opetushallituksen kanssa ohjaa kehittämisohjelman toteuttamista ja ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laadintaa. Tarkoitus on, että hanketoiminnan myötä syntyvä ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkosto jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

Yli-insinööri Jaana Villikka-Storm, Opetushallitus, 029 533 1588, jaana.villikka-storm [at] oph.fi

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Anne Liimatainen, Opetushallitus, 029 533 1293, anne.liimatainen [at] oph.fi

Ylijohtaja Petri Lempinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, 029 533 0180, petri.lempinen [at] gov.fi