Uutinen

Koneasennus ja kunnossapito saavat ammattitutkinnossa omat osaamisalat

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Tekniikan alat
Opetushallitus on uudistanut koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteita. Opiskelija voi aiempaa joustavammin erikoistua koneasennuksiin tai kunnossapitotöihin, jotka eriytettiin tutkinnossa omiksi osaamisaloikseen. Lisäksi osaamista päivitettiin vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin. Uudet koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.6.2021.
Kuvituskuvasa ruuveja

Koneasennuksen ja kunossapidon ammattitutkinto otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019. Melko pian Opetushallitukseen kantautui kuitenkin viestiä tutkinnon perusteiden toimeenpanon ongelmista. Pääosin syynä oli se, että tutkinnon perusteissa koneasennuksissa ja kunnossapidon tehtävissä tarvittava osaaminen oli yhdistetty yhdeksi osaamisalaksi. Osaamisalan toteuttaminen tuotti vaikeuksia niin koulutuksen järjestämisessä kuin sopivien näyttöympäristöjen löytymisessä. Haasteena oli erityisesti pakollinen tutkinnon osa, joka sisälsi sekä koneasennuksen että kunnossapidon kokoonpano‐ ja huoltotyöt.   

 

Työelämän tarpeisiin vastataan nopeasti

”Opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kannalta on tärkeää, että tutkinnon perusteita päivitetään nopeasti, jos niissä havaitaan puutteita”, toteaa yli-insinööri Tomi Ahokas Opetushallituksesta.

Ahokas oli keskeisessä roolissa, kun koulutuksen järjestäjiltä ja työelämältä tullutta palautetta kerättiin ja perusteisiin tehtävistä muutoksista sovittiin. Prosessin aikana kuultiin myös kone‐ ja tuotantotekniikan työelämätoimikuntaa. Uudet perusteet lähtivät lausuntokierrokselle syksyllä 2020, kymmenen kuukautta uudistustyön alkamisesta. 

”Tutkinnon perusteiden uudistus valmisteltiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sen vuoksi ei ollut yllätys, että lausuntokierroksella luonnos sai laajalti kannatusta”, pohtii Tomi Ahokas. Hän toivoo, että jatkossakin tutkinnon perusteissa havaittuihin muutostarpeisiin reagoitaisiin nopeasti. Usein melko pienillä muutoksilla voidaan edistää alan koulutuksen asiakas- ja työelämälähtöisyyttä.

 

Erikoistuminen tuo osaamiseen syvyyttä

Jatkossa koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteet mahdollistavat sen, että opiskelija voi erikoistua joko koneasennuksiin tai kunnossapitoasennuksiin. Halutessaan opiskelija voi edelleen myös hankkia osaamista kumpaiseltakin osaamisalalta.

Myös tutkinnon osiin tehtiin muutoksia, joilla mahdollistetaan aiempaa syvällisempi osaamisen hankkiminen. Esimerkiksi

  • Koneasennuksen ja kunnossapidon kokoonpano‐ ja huoltotyöt -tutkinnon osa jaettiin kahdeksi erilliseksi tutkinnon osaksi
  • Hydrauliikka‐ ja pneumatiikkajärjestelmätyöt -tutkinnon osa jaettiin kahdeksi erilliseksi tutkinnon osaksi
  • tutkinnon osat Pienoisjänniteasennukset ja Automaatioasennukset yhdistettiin.

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteita uudistettaessa tutkintoon sisältyviin hissiasennuksen ja raideliikennekaluston kunnossapidon osaamisaloihin ei tehty muutoksia.

 

Perusteiden käyttöönottoa tuetaan webinaarilla

Uudet koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.6.2021. Vielä kevään 2021 ajan voimassa olevilla perusteilla aloitetut tutkinnot voi suorittaa loppuun 31.5.2025 asti. 

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteuudistusta esitellään 29.3.2021 webinaarissa. Webinaarissa tiedotetaan myös kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon perusteiden uudistamisesta. Tarkoitus on, että perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset arviointikriteerit.

 

Lisätietoa

Lisätietoa uudistuneesta koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteista antaa yli-insinööri Tomi Ahokas sähköpostitse osoitteessa tomi.ahokas [at] oph.fi.