Uutinen

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Amishelpperi-toiminta sai vuoden 2021 Cygnaeus-palkinnon

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Nuorisotyö
Tänä vuonna Cygnaeus-palkinnolla nostetaan esiin toimintaa, jolla on viime lukuvuoden aikana tuettu oppijoita jaksamisessa ja hyvinvoinnissa sekä edistetty osallisuutta. Palkinto myönnettiin Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Amishelpperi-toiminnalle, joka tarjoaa opiskelijoille matalan kynnyksen konkreettista tukea elämän eri haasteissa. Palkinnon jaettiin 24.11. järjestetyssä verkkotilaisuudessa.
Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Mikä neuvoksi, kun opiskelija kohtaa elämässään ongelmia, jotka haittaavat jo opiskeluakin, mutta joiden selvittämiseen eivät omat voimavarat riitä? Koulutuskuntayhtymä OSAO:ssa tartuttiin asiaan ja alettiin ideoida uusia keinoja. Ratkaisuksi kehitettiin Amishelpperi-toiminta, jolla päästään konkreettisesti auttamaan opiskelijoita isoissa ja pienemmissäkin arjen ja elämän pulmissa. 

–  Idea saatiin vuoden 2019 aikana, ja varsinainen toiminta alkoi pandemian keskellä elokuussa 2020, Amishelpperi-hankkeen projektipäällikkönä toimiva hankeasiantuntija Kirsi Körkkö Koulutuskuntayhtymä OSAO:sta kertoo. 

Amishelpperi-toiminnan ajatuksena on tarjota opiskelijalle haasteellisen elämäntilanteen tueksi tuttu rinnallakulkija, jottei opiskelijan tarvitse hakea apua yksin. Tyypillinen tilanne voi olla esimerkiksi se, että opettaja huomaa, että opiskelijalla on motivaatio-ongelmia tai haasteita tulla kouluun, mutta opetustyön ohella ei ole mahdollisuutta paneutua opiskelijan oman elämän haasteisiin. 

–  Monesti jo se voi auttaa, että opiskelija pääsee selvittelemään ja purkamaan omaa tilannettaan jonkun kanssa, amishelpperinä toimiva Ulla Hietala sanoo. – Opiskelijan on usein myös vaikea tietää, mistä saa apua juuri tiettyyn ongelmaan. Tässä Amishelpperi voi auttaa, sillä hän tuntee hyvin sekä julkisen että kolmannen sektorin palveluverkoston ja voi ohjata opiskelijaa tämän tarpeiden mukaisiin palveluihin.  

Yhdessä asioita selvittäessä nuori oppii itsekin yhteiskunnassa toimisen toimintamalleja. Tätä kautta Amishelpperi-toiminta edistää nuorten osallisuutta. Parhaimmassa tapauksessa Amishelpperin tuki auttaa opiskelijaa selvittämään vaikean elämäntilanteen ja estää näin opintojen keskeytymisen, jolloin opiskelija saa tutkintonsa suoritettua ja voi aikanaan siirtyä työelämään.

Nopea reagointi on Amishelpperin työssä tärkeää, samoin se, että opiskelija saa tavoitettua Amishelpperin helposti. Tavoitteena on, että jo 3–5 päivän päästä ensimmäisestä yhteydenotosta ollaan kontaktissa opiskelijaan. Avun tarve vaihtelee – joskus muutama Whatsapp-viesti riittää, toisinaan tarvetta on useamman kuukauden mittaiselle tuelle. Tärkeää onnistumiselle on tiivis, verkostomainen yhteistyö sekä oppilaitoksen sisällä että ulkopuolisten tahojen kanssa – ettei opiskelijaa vain lähetetä paikasta toiseen, vaan kaikkien tahot toimivat yhdessä hänen kanssaan.

Amishelpperi-palvelu täydentää oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja yhteiskunnan opiskelijalle tarjoamaa tukea. Se antaa sellaista konkreettista käytännön apua, jota muut toimijat eivät tarjoa. Amishelpperin avulla saadaan paremmin opiskeluyhteisön osaksi myös niitä opiskelijoita, joiden saavuttaminen perinteisin menetelmin voi olla haastavaa. Toiminta kehitettiin opiskelijoiden arjesta tehtyjen havaintojen perusteella, ja se vastaa todelliseen matalan kynnyksen tuen tarpeeseen. 
 
Tällä hetkellä kaikkiaan reilut sata OSAO:n opiskelijaa on käyttänyt Amishelpperi-palvelua. Sekä opiskelijoilta että opettajilta saatu palaute on ollut myönteistä – konkreettisesta tuesta on ollut apua vaikeissa tilanteissa.

Ensimmäinen Amishelpperi saatiin OSAO:on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä ESR-hankerahoituksella. Kun toimintamuoto havaittiin hyväksi ja tarvetta oli, palkattiin tänä vuonna myös toinen Amishelpperi opetuksen ja ohjauksen lisämäärärahalla. Näillä näkymin Amishelpperi-toiminta jatkuu OSAO:ssa ainakin elokuun 2022 loppuun saakka, mutta hankemallia kehitetään koko ajan ja toiveena on, että toimintaa voidaan jatkaa sen jälkeenkin.

–  Amishelpperi-toimintamalli on avoimesti jaettavissa muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi. Kerromme mielellämme tarkemmin toimintamallistamme ja siitä saaduista kokemuksista kaikille kiinnostuneille, Kirsi Körkkö sanoo.


Cygnaeus-palkinnon 2021 saaja julkistettiin 24.11.2021 verkkotilaisuutena järjestetyssä palkinnonjakotilaisuudessa.  Puheenvuoron tilaisuudessa piti Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä. Linkki tilaisuuden tallenteeseen on tulossa tapahtuman verkkosivuille, ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.