Uutinen

Kuinka kauas kuulumme?

Ohjelmat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivillä Vaasassa 11.–12.11.2021 tätä kysymystä tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta. Kansainvälisyyspäivien viesti oli, että vaikuttaminen tulevaisuuden kulkuun alkaa nykyhetkestä ja yhteistoimin. Koulussakin nuoret haluavat pohtia tämän hetken ajankohtaisia ongelmia.
Ihmisiä yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivillä

Nuoret haluavat keskustella viheliäisistä ongelmista, vaikka tarjolla ei ole helppoja ratkaisuja

Okka-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainisen keynote-puheenvuorossa korostuivat globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja ekososiaaliseen sivistykseen liittyvät kysymykset. Hän totesi, että filosofisen "Kuka minä olen" -kysymyksen on syrjäyttänyt  Miten minä olen ja mikä on paikkani kosmoksessa” -kysymys. Erillisyyden kokemuksesta tulisi siirtyä kohti maailmanyhteyttä. Hän viittasi Unescon Futures of Education -aloitteeseen, jonka mukaan ”koulutuksen tavoitteena ei ole enää oppiminen maailmasta, jotta osaisi toimia maailmassa, vaan oppiminen olemaan yhtä ympäröivän maailman kanssa. Ihmiskunnan mahdollisuudet riippuvat kyvystämme tähän uudistumiseen.” 

Laininen nosti esiin myös merkityksellisyyden sekä sen, miten pohjimmiltaan ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä saada tunnustusta omasta arvokkuudestaan. Merkityksellisyys syntyy aina suhteessa toisiin ihmisiin.

Professori Arjen Wals painotti puheenvuorossaan, että vaikeisiin kysymyksiin, kuten kestävään kehitykseen liittyviin kysymyksiin ei ole helppoja ratkaisuja. Viheliäiset ongelmat jatkavat muuttumistaan sitä mukaa kun yritämme määritellä niitä.

Kansainvälisyyspäivien yhteydessä järjestetyssä Erätauko-keskustelussa nuoret toivat esiin näkemyksensä siitä, että koulussa ei puhuta ajankohtaisista maailman ongelmista. Onko helpompaa käydä läpi oppikirjojen sisältöä kuin tarttua monimutkaisiin, ajankohtaisiin ongelmiin, joihin ei ole ratkaisua? 

Omannäköistä kansainvälistä toimintaa ja enemmän tukea sitä tarvitseville 

Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen muistutti, että Erasmus+, Nordplus ja valtionavustukset kansainvälisyyteen ovat hyviä rahoituskeinoja koulujen toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi Erasmus+ -yhteistyöhankkeita voi hyödyntää monenlaisen toiminnan kehittämiseen, ja hankkeesta voi tehdä oman koulun näköisen ja kokoisen.

Kansainvälisyyspäivillä pureuduttiin myös siihen, miten saada Erasmus+ -ohjelmaan mukaan enemmän tukea tarvitsevia osallistujia. Työpajassa nousi esiin, että tarvitaan keskusteluja oppilaiden ja perheiden kanssa, jotta he saavat tasapuolisesti tietoa kansainvälisten jaksojen hyödyistä ja osallisuustuen mahdollisuuksista.

Osallisuus oli esillä myös kansainvälisyyspäivien työpajassa, jossa työstettiin opasta osallistavaan kansainvälisyyteen. Opas julkaistaan keväällä 2022. 

Tim Wallin toi kansainvälisyyspäivien keskusteluun yhdenvertaisuusnäkökulmaa yritysmaailmasta. Hän on ohjelmistokehityksen parissa toimivan Gambitin toimitusjohtaja. Hän painotti, että jokaisella tulee olla oikeus olla oma itsensä ja tuntea olevansa tasa-arvoinen muiden kanssa, lähtökohdista riippumatta.

Miltä näyttää koulujen kansainvälisyyden ja oppimisen tulevaisuus?

Kansainvälisyyspäivillä katsottiin myös oppimisen ja kansainvälisyyden tulevaisuuteen. Tutkija Arjen Walsin mukaan koulutuksen tulevaisuus näyttää pandemian jälkeen erilaiselta: ”Business as usual is not an option, education as usual is not an option”. 

Kansainvälisyyspäivien tulevaisuustyöpajassa johdateltiin osallistujia tulevaisuusajatteluun ja luotiin yhdessä visiota siitä, miltä näyttää koulujen kansainvälisyys vuonna 2030. Työpajan osallistujat visioivat, että vuonna 2030 yhteisöllisyys ja osallisuus on koulujen arkea, ja niiden kautta lisätään hyvinvointia. Osallistujien näkemyksen mukaan tulevaisuudessa sivistystoimen rakenteet tukevat opettajia ja muuta henkilökuntaa hyödyntämään kansainvälistymismahdollisuuksia omassa työssään.

Erkka Laininen painotti, että tulevaisuus voidaan muotoilla yhdessä ja tulevaisuuden taidot luoda yhdessä. ”Uskalla avata tulevaisuus tänään”, hän kehotti.

Kansainvälisyyspäivät kokosi yhteen 170 yleissivistävän koulutuksen parissa työskentelevää ympäri Suomea.