Uutinen

Kulttuuriperinnön hyviä käytäntöjä kerätään taas

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa
Cultural Heritage in Action on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama vertaisoppimishanke, joka kerää kulttuuriperintökentän hyviä käytäntöjä jakoon Euroopan-laajuisesti. Ensimmäinen hyvien käytäntöjen luettelo julkaistiin vuonna 2020.
Ilmakuva kaupungista. Kuvan päällä logo, jossa on teksti Cultural Heritage in Action.

Nyt Cultural Heritage in Action etsii hyviä käytäntöjä kolmesta teemasta, jotka ovat:

  • pandemiasta nousu ja resilienssin vahvistaminen kulttuuriperinnön avulla
  • kulttuuriperintö kestävän kehityksen edistäjänä paikallistasolla
  • hallinto ja rahoitus: paikallis- ja alueviranomaisten uudet roolit.

Mukaan halutaan vaikuttavia, innovatiivisia ja innostavia käytäntöjä, joista muut kaupungit ja alueet voivat oppia.

Esimerkit kootaan verkkohakemistoon ja osaan kohteista järjestetään avoimen osallistujahaun kautta tutustumisvierailut vuoden 2022 aikana.

Suomen malleja esiteltiin edellisessä käytäntöluettelossa

Ensimmäiseen hyvien käytäntöjen luetteloon valittiin Suomesta Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toiminta sekä Vantaan kaupungin maankäytön ja sivistystoimen Kylli-yhteishanke, jonka tuloksena kaupungille laadittiin kulttuuriympäristölinjaukset. Molempiin myös järjestettiin tutustumisvierailut.

Cultural Heritage in Action -hankkeen tavoitteena on vaihtaa ja jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista Euroopassa kulttuuriperintöasioiden parissa työskentelevien kesken ja luoda kentälle vertaisoppimisverkosto.

Hanke liittyy eurooppalaiseen kulttuuriperintöalan toimintalinjauksiin (European Framework for Action on Cultural Heritage), jotka Euroopan komissio julkaisi jatkumona kulttuuriperinnön eurooppalaiselle teemavuodelle (2018). Euroopan komissio rahoittaa hanketta Luova Eurooppa -ohjelmasta, ja sitä koordinoi EUROCITIES partnereinaan KEA, ERRIN, Europa Nostra ja Architects’ Council of Europe (ACE).