Uutinen

Kurkista uuteen kieleen Euroopan kielten päivänä!

Ohjelmat Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Vieraat kielet
Euroopan komissio ja Helsingin yliopiston kielikeskus järjestävät tänä syksynä 20 vuotta täyttävän Euroopan kielten päivän Suomen päätapahtuman. Tapahtumaviikon 26.9.–2.10. aikana järjestetään tapahtumia ja julkaistaan materiaaleja, jotka tuovat esille kielten moninaisuuden tärkeyttä sekä kielten ja vuorovaikutuksen jatkuvaan oppimiseen liittyviä näkökulmia.
Euroopan kielten päivä 2021
Euroopan kielten päivä 2021

Euroopan kielten päivän tapahtumaviikko on suunnattu kaikenikäisille kielenoppijoille kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Keskiviikkona 29.9. klo 15.00–16.30 järjestään paneelikeskustelu kielten ammattilaisille aiheesta Monikielisyyden tukeminen arjessa, työelämässä ja yhteiskunnassa.

Päätapahtuma Mitä kuuluu kielitaitoon? lähetetään etätapahtumana Tiedekulmasta perjantaina 1.10. klo 9.30–11.00. Perjantaina 1.10. klo 11.30-15 järjestetään myös useita eri kielten näytetunteja. Näytetunnit tarjoavat tilaisuuden tutustua uuteen tai vanhaan tuttuun kieleen virtuaalisesti.

Kaikilla on mahdollisuus juhlia syntymäpäiväsankaria osallistumalla syntymäpäiväkakun leivontakisaan ja/tai onnitteluvideon tekoon. Tavoitteena on saada yhdessä aikaan maailman monikielisin syntymäpäivätervehdys. Katso ohjeet: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx

Lähde myös Laran mukana kielimatkalle läpi Euroopan! Laran seurassa opit uutta Euroopan rikkaasta kieliperinnöstä https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-journey/pdf/language-…

Tutustu Opetushallituksen Eurooppalaiseen kielisalkkuun, joka tarjoaa kielenoppijalle työkalun arvioida omaa kehittymistä vieraan kielen käyttäjänä  https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/eurooppalainen-kielisalkku 

LISÄTIETOA:

Euroopan kielten päivää on vietetty vuodesta 2001 alkaen joka vuosi 26. päivänä syyskuuta. Aloitteen päivän vietosta teki Euroopan neuvosto. Tavoitteena on nostaa esiin Euroopan rikasta kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta ja kielenoppimisen tärkeyttä. Euroopassa puhutaan noin 225 alkuperäiskieltä, joista 24 on Euroopan unionin virallisia kieliä ja 60 alueellisia- ja vähemmistökieliä. 

Yhteistyökumppanit: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto FINELC, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Kuurojen liitto, Saamelaiskäräjät, Romaniasiain neuvottelukunta, Äidinkielen opettajain liitto, Sukol, Suomenopettajat, Tuglas-seura sekä Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto Ekkol ry.

Seuraa tapahtumaviikon tiedotusta!