Uutinen

Kysely selvittää nuorten valmiuksia yrittäjyyteen

Ajankohtaista Perusopetus
Valtakunnallinen Ysimittari-kysely järjestetään toista kertaa. Kyselyllä selvitetään, millaisia ajatuksia nuorilla on yrittäjyydestä.
Kuvituskuva: oppilaita luokassa

Tutkimus selvittää erityisesti sitä, miten nuoret suhtautuvat ajatukseen yrittäjyydestä ja millaisia käsityksiä heillä on omista yrittäjyyteen liittyvistä tiedoistaan ja taidoistaan.

Tutkimus on suunnattu yhdeksännen vuosiluokan oppilaille, ja se toteutetaan kolmena perättäisenä vuotena. Kysely järjestetään nyt toista kertaa.

Viime vuonna kyselyyn vastasi yli 11 000 oppilasta eri puolilta Suomea.

– Näin laajasta kyselyyn osallistumisesta kuuluu suuri kiitos sekä kaikille vastanneille ysiluokkalaisille että heidän opettajilleen ja koulujen rehtoreille. Kuten aavistelimme ensimmäisen kyselykierroksen aikoihin, Ysimittari tuottaa aivan uutta tietoa suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tueksi. Nuorten suhtautuminen yrittäjyyteen on pääsääntöisesti positiivista, mikä antaa hyvän pohjan koulun toteuttamalle yrittäjyyskasvatukselle, kertoo tutkija Anu Raappana Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUTista.

Uutta tietoa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tueksi

Kyselyllä selvitetään muun muassa nuorten käsityksiä ja mielikuvia yrittäjyydestä. Oppilailta kysytään, voisivatko he nähdä toimivansa yrittäjänä tulevaisuudessa tai kokevatko he saaneensa riittävästi tietoa yrittäjyydestä koulussa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa monella eri tavalla koulutuksen kehittämisessä.

– Ensimmäisen kyselykierroksen tulosten perusteella olemme saaneet mielenkiintoista uutta tietoa siitä, miten koulu, perheen yrittäjätausta sekä harrastukset vaikuttavat nuoren käsitykseen omista valmiuksistaan sekä yleisesti yrittäjyydestä. Lisäksi olemme voineet tarkastella yhtä merkittävää yrittäjyyskasvatuksen osa-aluetta, perusopetuksen yritysyhteistyötä, aivan uudesta näkökulmasta.

Koulut päättävät itsenäisesti kyselyn toteutuksesta.

Kyselystä, sen sisällöstä ja tietojen käsittelystä vastaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Tutkimuksen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö. Kysely toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Ysimittari

  • Vastaamalla kyselyyn vastaaja antaa luvan tietojensa tallentamiseen LUT-yliopiston hallinnoimaan tietokantaan. Tutkimuksessa ei tarkastella yksittäisen vastaajan tietoja, eikä vastaajasta tallenneta yksilöitäviä tietoja. Tietosuojarekisteriotteen voi tilata osoitteesta ysimittari [at] lut.fi.
  • Tutkimusetiikkaan ja sen arviointiin sovelletaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.
  • Lisätietoa tietojen käsittelystä, teknisestä ratkaisusta ja muista yksityiskohdista voit kysyä lisää kyselyn toteuttavilta tutkijoilta sähköpostiosoitteesta ysimittari [at] lut.fi.