Uutinen

Kyselyn mukaan työelämäyhteistyötä halutaan edistää Erasmus+ -hankkeissa, mutta malleja puuttuu

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Opetushallitus teki kyselyn vuonna 2018-2020 rahoitusta saaneille ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -KA1- ja KA2-hankkeille työelämäyhteistyöstä Erasmus+ -hankkeissa. Yli puolet vastaajista kertoi, että työelämä on mukana hankkeiden toiminnassa, mutta osa koki, että malli toimivaan yhteistyöhön puuttuu.
Kuvituskuvasa ruuveja

Erasmus+ -ohjelmassa työelämäyhteistyö on keskeinen tavoite ja siihen halutaan kannustaa. Kyselyyn vastanneista 57 % kertoi lähettäneensä työelämän edustajia ulkomaanjaksolle Erasmus+ -hankkeessa. Kyselyvastauksista käy ilmi, että työelämäyhteistyö on monipuolista ja luontevaa erityisesti kumppanuushankkeissa (KA2) järjestettävissä opinto- ja koulutustilaisuuksissa, joihin työelämän edustajia voidaan kutsua luennoimaan tai osallistumaan työpajaan asiantuntijana. Työelämän edustajat ovat olleet mukana myös hanketulosten arvioinnissa, yritysvierailujen järjestäjänä tai ulkomaisten työssäoppimisjaksojen tarjoajana. 

Työelämän edustajien lähettäminen ulkomaanjaksoille liikkuvuushankkeissa (KA1) koetaan antoisaksi ja vastauksista käy ilmi, että benchmarkkausta ulkomaisen työpaikan tai oppilaitoksen käytäntöihin pidetään tärkeänä kehittämisen välineenä. Vastauksissa kerrotaan, että työelämän edustajien vastaanottaminen oppilaitokseen ulkomailta on usein kuitenkin helpompaa kuin suomalaisen työelämän edustajan lähettäminen ulkomaanjaksolle.  

”Nykypäivän työelämässä eturivin taitajilla on oltava käytännön kansainvälisyysosaamista” 

Vastauksissa kerrotaan, että työelämäyhteistyö on ammattioppilaitoksissa tärkeä strateginen tavoite, sillä työelämä on kaiken toiminnan lopullinen hyödynsaaja. Yritysten kansainvälisyys vaikuttaa myös koulutussisältöihin, ja siksi kansainvälinen hanketyö on oppilaitokselle tärkeää. Vastausten perusteella työelämän edustajien osallistaminen ja suunnitelmallisuus Erasmus+ -hankkeissa kuitenkin vaihtelee. Osa toimijoista varaa osan liikkuvuusapurahoista työelämäkumppaneille tai kehittää työelämäyhteistyötä Erasmus+ -hankkeen avulla. Osa vastaajista koki, että toimiva malli työelämän edustajien lähettämiseksi ulkomaanjaksoille kuitenkin puuttuu, tai että ei ole tietoa, että myös työelämän edustajat voivat osallistua ulkomaanjaksoille Erasmus+ -hankkeissa. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan luotettavaa, tutkittua tietoa kansainvälisyyden vaikutuksista opiskelijan työllistymiseen valmistumisen jälkeen on vaikea saada, mutta vastausten perusteella mielikuva on positiivinen. Vastauksista kävi ilmi, että kansainvälinen kokemus on usein työnantajien mielestä plussaa työnhaussa ja että kansainvälinen jakso on vaikuttanut usein positiivisesti myös opiskelijoiden jatko-opintohalukkuuteen. 

Opetushallitus järjestää temaattisen webinaarin työelämäyhteistyöstä Erasmus+ -hankkeissa syksyllä 2021.