Uutinen

Lentokonetekniikan tutkintojen uudistamisessa työelämällä ja ilmailuviranomaisella keskeinen rooli

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Opetushallitus on uudistanut lentokoneasennuksen perustutkinnon sekä lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteet. Perustutkinnon päivittäminen oli tarpeen muun muassa muuttuneiden kansainvälisten säädösten vuoksi. Ammattitutkinnon perusteisiin lisättiin työelämän toivomaa osaamista ja tutkinnon suorittamisen joustavuutta. Uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.
Kuvituskuvassa nuori mies huoltaa lentokonetta

Lentämiseen liittyy runsaasti turvallisuusvaatimuksia ja ilmailualalla työskenteleviltä ammattilaisilta edellytetään työssään tarkkuutta ja vastuullisuutta. Alalle on tyypillistä vahva kansainvälinen sääntely. Olennainen taho on Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA). Sen tehtäviin kuuluu muun muassa ilmailutoiminnan sääntelyn ja sertifioinnin yhdenmukaistaminen Euroopassa; ilmailutoiminnan teknisten sääntöjen laatiminen; ilma-alusten ja niiden komponenttien tyyppihyväksyntä sekä ilmailutuotteita suunnittelevien, valmistavien ja huoltavien yritysten hyväksyntä.

EASAn säädökset ohjaavat lentokoneasennuksen koulutusta myös Suomessa. Tutkinnot perustuvat ilmailun huoltohenkilöstön lupakirjakäytäntöön.

 

Lentokonehuoltotyölle uusi osaamisala

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaminen tuottaa osaamisen, jolla opiskelijat voivat työllistyä alalle, myös ulkomaille. Nykyisin tutkinto sisältää lentokoneasennuksen ja avioniikan osaamisalat. Lentokoneasennuksen osaamisala tähtää ilmailun huoltohenkilöstön B1-lupakirjan hankkimiseen. Osaamisalalla hankitaan osaamista lentokoneiden tai helikoptereiden huolto-, korjaus- ja muutostehtäviin. Avioniikan osaamisala tuottaa osaamista sähkö-, elektroniikka-, yhteydenpito-, navigointi- ja viihdytysjärjestelmien huolto-, korjaus-, muutos- ja testaustehtäviin. Järjestettävä koulutus  tähtää B2-lupakirjan hankkimiseen. 

Uudistuksen myötä lentokoneasennuksen perustutkintoon saadaan kolmas osaamisala, jossa opiskelija voi yleisemmin suuntautua lentokonehuoltoon ja ilmailualan palvelutehtäviin. Osaamisala on suunniteltu erityisesti yrityksille, joita EASAn sääntely ei koske, vaikkakin osaamisala sisältää A-lupakirjaan edellytetyn osaamisen. Lupakirja antaa rajoitetumpia oikeuksia eri lentokonejärjestelmien huoltoon tai viankorjauksiin. Osaamisalan opiskelijalla on laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa tutkintonsa sisältöön kuin tutkinnossa jo olevissa osaamisaloissa.  

Uudistuksen yhteydessä on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että tutkinnon osat rakentuvat työelämän kannalta tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Se helpottaa tutkinnon osien hyödyntämistä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa.

 

Lentokonetekniikan ammattitutkintoon lisää joustavuutta

Lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteita on uudistettu alan työelämältä saadun palautteen perusteella.

”Lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteita valmisteltiin yhteistyössä muun muassa Finnairin, Traficomin, ilmavoimien ja Patrian sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. Yritysten ja viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön merkitys on olennainen, kun tavoitteena ovat työelämälähtöiset tutkinnon perusteet”, toteaa yli-insinööri Timo Repo Opetushallituksesta.

Alan työelämän osaamistarpeisiin vastataan toukokuusta alkaen uusilla lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteilla. Uudistuvissa perusteissa on aiempaa selkeämmin näkyvillä työelämän tehtäväkokonaisuudet omina tutkinnon osinaan. Jatkossa opiskelija voi erikoistua huoltotehtäviin, jotka liittyvät esim.

  • miehittämättömiin ilma-aluksiin
  • matkustamojärjestelmiin
  • ilma-aluksen rakenteisiin
  • metalli- ja komposiittirakenteisiin
  • pintakäsittelytyöhön
  • rakenteita rikkomattomiin teknisiin tarkastuksiin.

 

Uudet perusteet voimaan vuoden 2021 aikana

Uudistuneet lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021. Vielä alkuvuoden 2021 ajan voimassa olevilla perusteilla aloitetut tutkinnot voi suorittaa loppuun 31.7.2025 asti. 

Uudistuneet lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.5.2021. Vielä 30.4.2021 asti voimassa olevilla perusteilla aloitetut tutkinnot voi suorittaa loppuun 30.4.2025 mennessä.

Alan tutkintoja järjestävät Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Lapin koulutuskeskus REDU, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Mäntän seudun koulutuskeskus SASKY, Savon ammattiopisto SAKKY, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Vantaan ammattiopisto Varia. Vuonna 2020 alalla opiskeli noin 700 opiskelijaa. 

 

Lisätietoa

Lentokoneasennuksen perustutkinnon ja lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteista lisätietoa antaa yli-insinööri Timo Repo, timo.repo [at] oph.fi