Uutinen

Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus ja Koski-tietovarantoon siirtyvät tiedot

Palvelut Valtionosuudet

Ohjetta päivitetty 30.6.2021. Uutisen alkuperäinen julkaisuaika: 21.6.2021.

Lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille on tehty uusi ohje KOSKI-tietovarantoon siirtyvistä tiedoista valtionosuusrahoituksen laskennan ja määräytymisen näkökulmasta.

Aineopiskelijoiden suorittamien kurssien osalta linjausta valtionosuusrahoitteisen koulutuksen piiriin kuuluvista kursseista on muutettu aiemmasta ohjeistuksesta. Aineopintojen valtionosuusrahoituksen piiriin voivat kuulua myös kurssit tai opinnot, jotka on suorittanut opiskelija, joka on suorittanut jo lukion koko oppimäärän aiemmin tai joka on ollut opiskelijakohtaisen valtionosuuden perusteena lukiokoulutuksessa jo 4 vuotta. Uusi linjaus koskee 31.7.2020 jälkeen suoritettuja kursseja.

Ohjetta on päivitetty myös muilta osin.