Uutinen

Lukuvuoden 2021–2022 lukiodiplomitehtävät on julkaistu

Opettajat ja kasvattajat Lukiokoulutus Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus on julkaissut lukuvuosittain vaihtuvat tehtävät median, musiikin, kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomeihin. Lisäksi kaikille lukiodiplomeille yhteinen tehtävä on julkaistu.
Muusikoita - kuvituskuva

Lukiodiplomit tarjoavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä. Tulevan lukuvuoden vaihtuvat tehtävät on nyt julkaistu.

Yhteinen tehtävä on mahdollista suorittaa yksilötyön lisäksi myös yhteistyöprojektina. Tällöin jokainen projektissa mukana oleva lukiolainen laatii oman osuutensa suorittamansa lukiodiplomin ohjeiden mukaisesti. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita.

Yhteinen tehtävä tutustuttaa arkkitehti Wivi Lönniin

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta Suomen ensimmäisen merkittävän naisarkkitehdin, Wivi Lönnin (1872–1966) syntymästä. Lukuvuoden 2021-2022 yhteinen tehtävä tutustuttaa opiskelijat erityisesti koulurakennusten arkkitehtina tunnetun Lönnin työhön. Opiskelijat pääsevät lukiodiplomin tehtäviä suorittaessaan hyödyntämään Lönnin kolmea perusperiaatetta: toiminnallisuutta, kestävyyttä ja kauneutta.

Eri aineissa ja aineryhmissä vapaaehtoisesti suoritettavat lukiodiplomit kuuluvat lukion soveltaviin kursseihin. Opetushallitus on laatinut näihin kursseihin valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden mukaan lukiodiplomikurssit kuvataan lukion opetussuunnitelmassa. Opetushallitus antaa myös ohjeet lukiodiplomien suorittamiseen, arviointikriteereihin ja todistuksen sisältöihin.