Uutinen

Luovan Euroopan vuoden 2020 monitorointiraportti julkaistu

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa
Luova Eurooppa -ohjelma on auttanut omalta osaltaan Euroopan kulttuuri- ja luovia aloja selviämään koronakriisistä. Ohjelman 2020 monitorointiraportti kokoaa yhteen tähän liittyviä toimia ja muita uusia kiinnostavia aloitteita. Se avaa myös ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja siihen osallistumista niin vuodelta 2020 kuin koko ohjelmakaudelta 2014-2020.
Creative Europe 2020 Monitoring report

Uusi koronakriisiin liittyvä aloite on Creatives Unite -sivusto, joka kokoaa yhteen Euroopan kulttuuri- ja luovien alojen ratkaisuja, hyviä käytäntöjä ja aloitteita koronakriisistä selviytymiseksi. Toimijoita on autettu myös suhtautumalla joustavasti poikkeustilanteen aiheuttamiin muutoksiin hankkeissa.

Vuonna 2020 saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys uudesta, vuonna 2021 käynnistyvästä ja budjetiltaan suuremmasta Luova Eurooppa -ohjelmasta. Uuteen ohjelmaan liittyen jatkettiin i-Portunuksen ja Music Moves Europen pilotointia sekä lanseerattiin uusia aloitteita kuten Perform Europe ja Euroopan teatterifoorumi.

Raportin kappaleessa 5 nostetaan esiin Kulttuurin alaohjelman vaikutuksia sekä kiinnostavia musiikkiin ja ympäristöteemoihin keskittyviä hankkeita. Esimerkkien joukossa on mukana myös suomalaisen Manager’s Forum Finlandin vetämä European Music Managers Mentorship Activation.

Luovan Euroopan Kulttuurin alaohjelma tuki vuonna 2020 yhteensä 115 yhteistyöhanketta, joissa oli mukana 647 organisaatiota.  Vuosina 2014-2020 ohjelmasta jaettiin yhteensä 13 476 avustusta kaikkiaan 1,49 miljardilla eurolla.