Uutinen

Luupin alla: Oppivelvollisuus kestää Euroopassa keskimäärin 10 vuotta

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Kansainvälinen vertailu Tilastot
Oppivelvollisuuteen sisältyy ainakin peruskoulun suorittaminen ja vajaalla puolella EU:n Eurydice-verkoston vertailussa mukana olleista maista lisäksi toisen asteen opintoja. Myös esiopetus on monessa maassa velvoittavaa.
Luupin alla -juttusarjan tunnuskuva

Velvoittava opinpolku kestää Suomessa 12 vuotta. Esiopetus, joka tuli velvoittavaksi vuonna 2015, aloitetaan 6-vuotiaana. Kouluopetus käynnistyy vuotta myöhemmin sen vuoden syksyllä, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon tai täyttää 18 vuotta. 

Eurydice-vertailussa esiopetus sisältyy oppivelvollisuuteen. Vertailun mukaan oppivelvollisuuskoulutus kestää Suomessa pidempään kuin Euroopassa keskimäärin, sillä yleisimmin sen kesto on 10 vuotta. Suomalainen oppivelvollisuus on myös Pohjoismaiden pisin, sillä muut Pohjoismaat kuuluvat tuohon yleisimpään luokkaan. Oppivelvollisuuden pituus vaihtelee vertailussa mukana olleissa Euroopan maissa 8 ja 15 vuoden välillä. Lyhin oppivelvollisuus on Kroatiassa ja pisin Ranskassa.

Kaikkiaan 16 Euroopan maassa oppivelvollisuuteen kuuluu myös toisen asteen opintoja. Suomessa näin on ollut syksyllä 2021 voimaan tulleen uuden oppivelvollisuuslain myötä. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. 

Euroopan kartta, jossa näkyy oppivelvollisuuden kesto vertailussa mukana olleissa maissa. Oppivelvollisuus on lyhin eli 8 vuotta Kroatiassa ja pisin eli 15 vuotta Ranskassa. Loppu jakaantuu seuraavasti: 9 vuotta Virossa, Puolassa, Sloveniassa, Albaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Liechtensteinissa, Montenegrossa ja Serbiassa. 10 vuotta Tšekissä, Tanskassa, Irlannissa, Espanjassa, Italiassa, Kyproksella, Liettuassa, Itävallassa, Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa. 11 vuotta: Bulgariassa, Kreikassa, Latviassa,

Kartta: Oppivelvollisuuden pituus vuosina Eurydice-maissa. Mukaan on laskettu myös velvoittava esiopetus

Useimmiten oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja päättyy 16-vuotiaana

Eurydice-vertailun mukaan velvoittava opinpolku alkaa aikaisimmillaan 3-vuotiaana – näin on Ranskassa ja Unkarissa. Useimmiten eli 16 Euroopan maassa se aloitetaan 6-vuotiaana. 

Esiopetusjärjestelmä on käytössä 19 Euroopan maassa. Esiopetus kestää useimmiten vuoden. Yleensä kyse ei ole koulumuotoisesta eri oppiaineiden opetuksesta, vaan esiopetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia koulunkäyntiin ja kehittää muun muassa erilaisia sosiaalisia taitoja.  

Joissakin maissa esiopetusvaihe on pidempi. Nuorimmilla aloittajilla eli ranskalais- ja unkarilaislapsilla se kestää 3 vuotta. Bulgariassa, Kreikassa, Latviassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä esiopetus kestää 2 vuotta; Suomessakin on parhaillaan käynnissä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu.

Useimmiten oppivelvollisuus päättyy 16 vuoden iässä: tilanne on tämä 16 Euroopan maassa. Viidessä maassa oppivelvollisuus päättyy 18-vuotiaana. Joissakin maissa oppivelvollisuuden kesto ei ole sidottu ikävuosiin, vaan tutkinnon suorittamiseen, jolloin pituus vaihtelee valitun opintolinjan mukaan. 

Nuorimpina pakollisen koulutuksen päättävät serbialaiset 14 vuoden ikäisinä. Pisimpään eli 19-vuotiaiksi koulun penkillä ovat saksalaiset neljässä osavaltiossa sekä tiettyjen opintolinjojen mukaan opiskelevat pohjoismakedonialaiset. 

Oppivelvollisuus on pidentynyt useassa maassa

Oppivelvollisuuden kestoon tehdään aina silloin tällöin muutoksia. Sitä pidennetään joko alusta tai lopusta tai molemmista päistä. Lukuvuoden 2016–2017 jälkeen oppivelvollisuus on pidentynyt yhdeksässä maassa, joista Suomi siis on yksi. 

Suurin muutos on tapahtunut Ranskassa, jossa oppivelvollisuus pidentyi viidellä vuodella. Ranskassa varhennettiin esiopetuksen aloitus 6-vuotiaista 3-vuotiaisiin vuonna 2019 ja jo seuraavana vuonna sitä pidennettiin myös loppupäästä 16-vuotiaista 18-vuotiaisiin. 
 

Eurydice on Euroopan komission koulutustiedonvaihdon verkosto

Eurydice-verkosto tuottaa selvityksiä ja raportteja ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä teemoista. Opetushallitus vastaa verkoston toiminnasta Suomen osalta.

Eurydice-verkostoon kuuluu 37 maata: EU-jäsenmaiden lisäksi Albania, Bosnia-Hertsegovina, Islanti, Liechtenstein, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia, Sveitsi ja Turkki.

Luupin alla -sarjan vertailussa lähteenä on käytetty useampaa Eurydice-raporttia (linkit alla). Vertailtavina ovat verkostoon kuuluvat maat. Tässä tekstissä raporttien englanninkielinen termi compulsory education on käännetty oppivelvollisuudeksi.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Hanna Laakso, puh.  029 533 1117, hanna.laakso [at] oph.fi

Luupin alla -sarjassa pureudutaan tilastojen avulla kiinnostaviin teemoihin koulutuksessa, oppimisessa ja kansainvälistymisessä. Nostamme esille näkökulmia eri tilasto- ja tutkimuslähteistä ja pohdimme, miltä maailma näyttää, kun sitä tarkastelee numeroina.

Liitteet