Uutinen

Määräys ja ohje osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Tutkintojen tunnustaminen Osaamisen arviointi
Opetushallitus uudistaa määräyksen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta. Uusi määräys tulee voimaan 1.8.2021. Samalla julkaistaan ohje osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Uudistuksella pyritään selkeyttämään tunnistamisen ja tunnustamisen kokonaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja.
Kuvituskuva kädet

Opetushallitus uudistaa määräyksen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta (OPH-1634-2021). Uusi määräys tulee voimaan 1.8.2021. Uudistuksessa otetaan huomioon myös uusi lukion opetussuunnitelma, joka tulee voimaan 1.8.2021.

Samalla julkaistaan ohje osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää ohjeessa kuvattuja tunnustamisen periaatteita erilaisissa tilanteissa. Sujuva tunnistaminen ja tunnustaminen kuuluvat osaamisperusteiseen ammatilliseen koulutukseen ja ovat olennainen osa jatkuvaa oppimista.

Järjestämme aiheesta viisi webinaaria, josta kaksi ensimmäistä toteutetaan kesäkuussa.

Lisätietoja

tuija.laukkanen [at] oph.fi