Uutinen

Määräys osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksesta lausuntokierroksella

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Tutkintojen tunnustaminen
Opetushallitus uudistaa määräystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta ammatillisessa koulutuksessa. Määräys on nyt lausuntokierroksella.
Kuvituskuva kädet

Uudistuksella pyritään selkeyttämään tunnistamisen ja tunnustamisen kokonaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja. Uudistuksessa otetaan huomioon myös uusi lukion opetussuunnitelma, joka tulee voimaan 1.8.2021. Määräys on nyt lausuttavana Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 5.3.2021 asti.

Samalla Opetushallitus uudistaa ohjetta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Ohje on käytännönläheinen ja se sisältää esimerkkejä erilaisista osaamisen tunnustamisen tilanteista. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää ohjeessa kuvattuja tunnustamisen periaatteita erilaisissa tilanteissa. Opetushallitus pyytää palautetta ohjeluonnoksesta. Ohjeeseen voi tutustua Opetushallituksen verkkosivuilla.