Uutinen

Monimuotoliikkuvuuden monet kasvot

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus Valmistava opetus Palvelualat
Viime vuosina Erasmus+ -liikkuvuusjaksot ovat olleet muutoksessa. Maaliskuussa vuonna 2020 koronapandemia pysäytti yllättäen kaiken opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden. Keskeytyksestä toivuttiin kuitenkin pian ja ammattioppilaitoksissa alettiin kehittää virtuaalisia kansainvälisyystoimintoja. Sen seurauksena ollaan siirtymässä kohti monimuotoisempaa Erasmus+ -ohjelmaa.
Erasmus+ ammatilliselle, Monimuotoliikkuvuus liikkuvuusartikkeli

Savonlinnalaisessa Ammattiopisto Samiedussa on aina oltu rohkeita kokeilijoita, ja nyt tartuttiin monimuotoliikkuvuuden haasteeseen. Samiedun strategian mukaisesti oppilaitoksen toimintaa ohjaa kestävän kehityksen tavoitteet, joihin virtuaalinen kansainvälinen toiminta vastaa hienosti. Lisäksi virtuaalinen yhteistyö kansainvälisessä toiminnassa lisää tasa-arvoa, sillä se saavuttaa yleensä suuremman osallistujajoukon kuin tavallinen kansainvälinen toiminta.  Fyysisiä liikkuvuusjaksona kuitenkin kaivataan ja nyt terveysturvallisuustilanteen parantuessa näemme suuria mahdollisuuksia fyysisen ja virtuaaliliikkuvuuden yhdistämisessä.   

Monimuotoliikkuvuudella tarkoitetaan Erasmus+ -ohjelmassa sitä, että opiskelijalle tarjotaan virtuaalinen mahdollisuus kehittää kansainvälisyystaitoja ja liikkuvuusjakso, joka toteutuu toisessa maassa paikallisessa yrityksessä työtä tehden. Usein jakson päätteeksi järjestetään näyttö, jolla osaaminen todennetaan työpaikalla.  

Ammattiopisto Samiedussa käytetään palvelumuotoilun keinoja kehittämisen tukena. Tässäkin asiassa lähdimme liikkeelle ympäristön muutoksen havainnoimisesta, asiakkaan kuulemisesta ja innovoinnista. Havainnoimme ongelmakohtia ja määrittelimme tavoitetilan.  Menetelmään kuuluu kokeilut jo kehittämistyön varhaisessa vaiheessa. Näin toimimme nytkin. Kehitimme monimuotoliikkuvuuden prototyyppejä Samiedussa, joita testaamme 2021-2022 aikana Erasmus+ -partneriverkoston kanssa.   

Onnistunut monimuotoliikkuvuus edellyttää vahvaa yhteistyötä  

Ammattiopisto Samiedun pitkäaikainen yhteistyökumppani Saksassa tekee kiinteää yhteistyötä paikallisen sähköalan yrityksen kanssa. Samiedun kaksi sähköalan opiskelijaa on lähdössä Erasmus+ -jaksolle yritykseen keväällä 2022. Ennen jaksoa yritys esittelee toimintaansa koko sähköalan opetusryhmälle verkon välityksellä ja antaa ryhmälle vaihtoon valmentavan selvitystehtävän ja käytännön harjoituksen, jossa opiskelijat voivat harjoitella työtä oman opettajan ohjauksessa. Harjoitustyö esitellään yritykselle ja yritys antaa siitä palautetta. Tämän jälkeen kaksi Samiedun opiskelijaa lähtee Saksaan yritykseen työssäoppimaan.  Jakson aikana järjestetään live, jossa vaihdossa olevat opiskelijat kertovat kokemuksistaan omalle ryhmälleen.  

Toinen monimuotokokeilu liittyy Savonlinnaan saapuvaan unkarilaiseen ryhmään. Paikallinen ravintola-alan ketju kärsii työvoiman puutteesta kesäsesongin aikana. Toukokuussa Unkarista tulee ryhmä ravintola-alan opiskelijoita Erasmus+ -vaihtoon ja tavoitteena on, että osa opiskelijoista jää työskentelemään ravintolaan kesän ajaksi. Yhteistyömallissa unkarilaisille tarjotaan ennakkoon kevään aikana hygieniapassi- ja asiakaspalvelukoulutusta. Koulutuksessa pyritään valmentamaan Savonlinnaan saapuvat opiskelijat jo talven aikana tarjoamalla heille verkossa kiinnostavaa ja opintoja edistävää valmennusta. Koulutus järjestetään ravintolan ja Samiedun yhteistyönä ja koko unkarilaisen partnerikoulun ryhmällä on mahdollisuus osallistua koulutukseen. Osana koulutusta unkarilaisille tarjotaan virtuaalimatka Savonlinnaan Samiedun matkailuopiskelijoiden johdolla. Virtuaalimatka on harjoitusta Samiedun opiskelijoille ja perehdytystä unkarilaisille.  

Myös henkilöstö hyötyy virtuaalisen kansainvälisyyden mahdollisuuksista. Italialainen opetusravintola ja Samiedun opetusravintola Paviljonki ovat aloittamassa yhteistyötä, jossa tavoitellaan opettajien monimuotoliikkuvuutta puolin ja toisin. Yhteistyö alkaa tutustumisella toteuttamalla virtuaalimatka molemmissa ravintoloissa. Opettajat ryhmineen suunnittelevat teemat, joita työstetään molemmissa ravintoloissa. Opettajat opettavat työtapoja tai tekniikoita Teamsin välityksellä toistensa ryhmille. Keväällä 2022 toteutetaan opettajien vaihto teemaviikon aikana.   

Teksti: Anne-Mari Behm, Ammattiopisto Samiedu